Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Patrick Eckemo: Vi behöver ökad förmåga för AI-utveckling i det offentliga

Vi behöver växla upp Sveriges AI-förmåga för att säkerställa en hållbar utveckling av Sveriges offentliga förvaltning. Den potentiella nyttan av AI inom offentlig förvaltning beräknas enligt DIGG till 140 miljarder årligen. En av de större satsningarna inom området är det nationella AI-uppdraget. Patrick Eckemo, Bolagsverket, är en av akörerna inom AI-agendan och en drivande kraft inom satsningen. Här berättar han mer om uppdraget och hans syn på AI-utvecklingen.

– Med AI-förmåga menar jag att vi behöver rätt förutsättningar för att på ett säkert, robust och etisk sätt utveckla och använda AI. Det behövs bland annat ökad styrning, finansiering, forskning, testmöjligheter, utbildning, kunskap, tillgängliga och användbara data, samutveckling, tillit och en gemensam infrastruktur. Den stora nyttan av AI är när vi använder den och saknar vi rätt förutsättningar inom det offentliga riskerar vi att en stor del av potentialen med AI aldrig realiseras, säger Patrick Eckemo.

Inom AI-agendan har Patrick Eckemo bland annat varit sammankallande för offentlig förvaltning. På Bolagsverket sitter han i myndighetsledningen och är avdelningschef för Digitalisering och innovation. Han ansvarar för att styra och leda myndighetens digitala transformation mot ett ekosystem av företagsinformation. Nya tekniker såsom AI och blockkedjor kommer vara viktiga delkomponenter i den nya miljön. Innan Patrick Eckemo började på Bolagsverket kom han närmast från DIGG där han ansvarade för flera regeringsuppdrag kopplat till bl.a. AI inom offentlig förvaltning.

– Resultatet var bl.a. det nationella AI uppdraget som är ett samverkansuppdrag som gick till Bolagsverket, DIGG, Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Vi jobbar tillsammans med att leverera uppdraget till Finansdepartementet den 2023-01-20, säger Patrick Eckemo.

Det nationella AI-uppdragets fyra leverabler

Kort beskrivet så har uppdraget fram en AI-guide för offentlig förvaltning som stöd vid utveckling och användning av AI. Man har också utvecklat en förtroendemodell för att offentliga aktörer ska kunna beskriva hur de utvecklat och använder AI för att bibehålla ett fortsatt förtroende även vid ett framtida automatiserat beslutsfattande ex. med AI. En annan viktig, komplicerad och kostsam del är den infrastruktur som krävs för utveckling av AI. Det är svårt, både ekonomiskt och kunskapsmässigt, för de mindre aktörerna inom offentlig förvaltning att etablera egen infrastruktur för AI, så en av leverablerna är att hitta sätt att tillhandahålla förvaltningsgemensaminfrastruktur för AI inom den offentliga.

– Till sist vill vi också sprida goda exempel och öka kunskapen om vad som gjorts genom att sprida användningsfall för att lära av varandra, säger Patrick Eckemo.

Sverige tappar i globala digitaliserings- och AI-rankingar

Sverige tappar i internationella rankingar i både digitalisering och AI. Det beror till stor del på vi saknar styrning på området. Det behövs tydligare mål, strategier och finansiering. Patrick Eckemo lyfter fram behovet av en ökad digitaliserings- och AI-mognad för alla aktörer i samhället, inte minst från politiskt håll, för att vi på riktigt ska kunna använda oss av möjligheterna med AI för att skapa verklig samhällsnytta.

– Jag ser en risk i att det är för mycket fokus på enskilda insatser och för lite fokus på att bygga gemensam och bestående AI förmåga för Sveriges bästa. Våra samhällsutmaningar ställer krav på nya lösningsmönster och lösningar. Vi kan inte längre lösa våra utmaningar och problem med endast fler människor för resurserna räcker helt enkelt inte till.

AI räknas som en av de viktigaste teknikerna för att lösa våra framtida utmaningar. Men om vi ska kunna använda och tillämpa AI i vår digitala samhällsutveckling måste vi skapa rätt förutsättningar över tid för att lyckas.

– Detta kräver både en tydlig styrning och omfattande nationella investeringar och satsningar men också samarbeten nationellt och internationellt. AI-agendan har en viktig roll som sammanhållande kraft för att adressera dessa frågor för Sveriges utveckling framåt, säger Patrick Eckemo.

Länkar:

Bolagsverket

Det nationella AI-uppdraget (regeringsuppdrag)