Läs mer om RISE ICT

RISE instituten Swedish ICT (Acreo, Viktoria, SICS och Interactive Institute), Innventia och SP har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer webbplatserna nedan att vara fem av flera webbplatser inom RISE.

Läs mer om:

RISE ICT (www.swedishict.se)

RISE Acreo (www.acreo.se)

RISE SICS (www.sics.se)

RISE Viktoria (www.viktoria.se)

RISE Interactive (www.tii.se)