Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Vätgas på RISE - publikationer

Våra publikationer inom vätgas är samlade på den här sidan. Vi länkar även till annat intressant material.

Publikationer inom vätgas

RISE publikationer med koppling till vätgas kan vara en bra start för att sätta sig in i vätgasens möjligheter och utmaningar. På den här sidan finner du publikationer som RISE medarbetare varit delaktiga i.

Samtliga publikationer om vätgas (DiVA)

Publikationer 2022

Vendt, M. & Wallmark, C. (oktober 2022) "Prestudy H2ESIN: Hydrogen, energy system and infrastructure in Northern Scandinavia and Finland". Förstudie. RISE & Luleå universitet.

Edvall, M., Eriksson, L. & Rosen, S. (juni 2022) "Flexibel vätgasproduktion". Slutrapport. Chalmers & RISE.

Tibbelin, A., Lindborg, J., Nordin Fürdös, A. & Forsström, E. (juni 2022) "Vätgasproduktion för ellagring efter elnätsnytta och affärsmodeller". Slutrapport. Energimyndigheten & RISE.

Nordin Fürdös, A., Lindborg, J., Tibbelin, A., Solér, O. & Andersson, H D. (april 2022): "Värdekedjor för vätgas i Skåne". Slutrapport. Region Skåne & RISE.

Arrhenius, K., Bacquart, T., Schröter, K., Carré, M., Gozlan, B., Beurey, C. & Blondeel, C. (jan 2022): "Detection of contaminants in hydrogen fuel for fuel cell electrical vehicles with sensors—available technology, testing protocols and implementation challenges". Artikel. Processes.

Edvall, M., Eriksson, L., Harvey, S., Kjärstad, J. och Larfeldt, J. (jan 2022): "Vätgas på Västkusten". Slutrapport. Chalmers & RISE. 

Publikationer 2021

Lindborg, J., Forsström, E., Tibbelin, A., Hamon, C., Ivarsson, S., Falkendal, T. & Nilsson, H-O. (dec 2021) "Större tankar - Det samhällsekonomiskt lönsamma i att subventionera vätgastankstationers infrastruktur". Slutrapport. Energimyndigheten.

Arrhenius, K., Aarhaug, T., Bacquart, T., Morris, A., Bartlett, S., Wagner, L., Blondeel, C., Gozlan, B., Lescornez, Y., Chramosta, N., Spitta, C., Basset e., Nouvelot, Q. & Rizand M. (okt 2021): "Strategies for the sampling of hydrogen at refuelling stations for purity assessment". Artikel. International journal of hydrogen energy.

Mølmen,L. (maj 2021): "Materials Reliability in PEM Fuel Cells". Licenciatavhandling, Tekniska högskolan, Jönköpings universitet.

Beurey, C., Gozlan, B., Carré, M., & Bacquart, T. (april 2021): "Review and Survey of Methods for Analysis of Impurities in Hydrogen for Fuel Cell Vehicles According to ISO 14687:2019". Artikel. Frontiers in Energy Research.

Mølmen, L., Eiler, K., Fast ,L., Leisner, P. & Pellicer, E. (april 2021): "Recent advances in catalyst materials for proton exchange membrane fuel cells". AIP Publishing. 

Wolf, J., Jannasch, A-K., Axelsson, L., Edvall, M., Pihl, H. & Nordberg, L-O. (mars 2021): "Detaljerad analys state-of-the-art industriell elektrolys - fallstudie". Energimyndigheten.

Tidigare publikationer

Lundblad, A., Nilsson, K., Stridh, B., Campana, P., Löfstedt, P. & Alexandersson, U. (dec 2020): "Självförsörjande bostadsområde i urban miljö – energianalys och optimering". E2B2, Energimyndigheten & IQ Samhällsbyggnad.

Arrhenius, K., Büker, O., Fischer, A., Persijn, S. & Moore, N D. (feb 2020): "Development and evaluation of a novel analyser for ISO14687 hydrogen purity analysis". Artikel. Measurement science and technology. 

Bacquart, T., Arrhenius, K., Persijn, S. & Rojo, A. (nov 2019): "Hydrogen fuel quality from two main production processes: Steam methane reforming and proton exchange membrane water electrolysis". Artikel. Journal of Power Sources.

Cornander, A., Nilsson K., Leisner P., Alexandersson A., Mörstam M., Pervik M., Eriksen J., Carsten Gjerløw J. & Lundblad A. ( juli 2018): The Blue Move for a Green Economy: "Behovsstudie och teknikkartläggning av arbetsmaskiner". Nordic Hydrogen Partnership.

Cornander, A., Nilsson, K., Pervik, M. & Solér, O. (juni 2018): The Blue Move for a Green Economy: "Bränslecellsbilar - erfarenheter och rekommendationer". Nordic Hydrogen Partnership.

Wiberg, E. & Bremer, P. (maj 2018): "Multifuel energy stations for cars, buses and trucks". Technical support document. Scandria Allliance.

Carsten Gjerløw, J. & Cornander, A. (april 2017): "Assessment of Clean Fuel Deployment and Market Access of Clean Fuels in the Northern Scandria®Corridor". Scandria Corridor.

Bremer, P. & Berg, T. (december 2012): "Certification and approval procedures in Scandinavia for hydrogen fuelling stations and fuel cell electric cars". Slutrapport. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Saknar du en publikation? Du är varmt välkommen att fylla i vårt kontaktformulär för att komma i kontakt med oss!

Stefan Ivarsson

Kontaktperson

Stefan Ivarsson

Enhetschef

+46 70 680 57 43

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anna Larsson

Kontaktperson

Anna Larsson

Enhetschef

+46 10 516 59 55

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.