Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Undersökning och åtgärdsförslag för betongkonstruktioner

Kvalificerade skadeutredningar och tillståndsbedömningar av byggnader och anläggningar är värdefulla i många sammanhang, till exempel vid underhållsplanering, utredning av reparationsbehov vid skador, värdering vid försäljning, etc.

Syfte

RISE utredare har en mycket lång och bred erfarenhet av besiktningar och tillståndsbedömningar av olika konstruktioner i betong, puts samt murverk. Vi utreder bl.a. skador orsakade av armeringskorrosion, frost, brand, fukt och alkalisilikareaktioner (ASR). Dessutom inspekterar vi konstruktioner som misstänks innehålla aluminatcement.

Skadeutredningar och tillståndsbedömningar utförs med hjälp av okulärbesiktning, oförstörande provning (georadar, ultraljud och täckskiktsmätningar), provtagning, laboratorieprovning med avancerad utrustning och mikroskopisk analys (tunnslips- och planslipsanalys) av cementbaserade material för att bestämma sammansättning, kvalitetskontroll samt skadeorsak. Laboratorieprovningarna kompletteras vid behov med fotografering och granskning av uttagna prover.

Vid alla skadeutredningar är det viktigt att skadeorsaken/-orsakerna utreds och kartläggs på ett relevant sätt.

Uppdragen omfattar ofta även utformning av förfrågningsunderlag, utvärdering av anbud, kontrakt med entreprenör, byggledning och teknisk kontroll inkl. kontrollansvar enligt PBL (KA).

Vi utför även beräkningar av byggnaders/anläggningars återstående livslängd baserade på bl.a. tillståndsbedömningar. Dessutom kan vi hjälpa till med rådgivning och framtagande av lämpliga förstärkningsåtgärder.

Betongverksamheten inom RISE bedrevs tidigare under namnet CBI Betonginstitutet.

De mest frekventa anläggningarna/byggnadsdelarna med behov av skadeutredning eller tillståndsbedömning är:

 • Fasader
 • Kajer
 • Badhus
 • Garage
 • Parkeringsdäck
 • Balkonger
 • Golv
 • Simbassänger
 • Bostadshus
 • Gårdsbjälklag
 • Avloppsreningsverk
 • Dricksvattenreningsanläggningar
 • Broar och tunnlar
 • Industrianläggningar
 • Vattentorn

Metod

RISE utreder betongkonstruktioners tillstånd, oftast genom okulär besiktning, skadekartering (omfattning och typ), mätningar, provtagningar och analys.

Leveranser

RISE utredningar brukar sammanställas i vidimerade undersökningsrapporter.

Intresseanmälan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Vi utreder skadade betongkonstruktioner och föreslår åtgärder

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Per Martinell

Kontaktperson

Per Martinell

Utredare

+46 10 516 68 29

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Georadarmätningar i 2D och 3D

Georadar eller GPR (Ground Penetrating Radar) kan användas för oförstörande 2D- eller 3D-mätningar på betongkonstruktioner. Georadar kan till exempel brukas för lokalisering av armeringsstänger, stålbalkar, håligheter, sprickor, r…
Expertis

Granskning av bygghandlingar

Granskning av beräkningar, ritningar och övriga bygghandlingar är en viktig del vid projekteringen inför nybyggnationer samt renoveringar av betongkonstruktioner. För att tillgodose att handlingarna är av hög kvalité och för att f…
Expertis

Byggtekniskt ombud vid tvister

Vid fel i nyproduktion och reparationer kan det bli tvist om orsaken till felen, ansvaret för felen och konsekvenserna av felen.
Expertis

Klass I gjutning

RISE kan tillhandahålla våra kunder Klass I kompetens vid betonggjutningar. Betongverksamheten inom RISE bedrevs tidigare under namnet CBI Betonginstitutet.
Expertis

FFU, upphandling och ombud vid betongren

RISE har mångårig erfarenhet av att sammanställa förfrågningsunderlag, hjälpa till med upphandlingen och arbeta som byggtekniska ombud vid renovering av betongkonstruktioner. Vi kan hjälpa till med alla eller delar av dessa arbete…
Tjänst

Strukturanalys av betong och andra cementbaserade material

RISE utredare har mångårig erfarenhet av skadeutredning, tillståndsbedömning av betong och kontroll av dess egenskaper. Detta inkluderar även strukturanalys av betong och andra cementrelaterade material.
Tjänst

Uttagning och hantering av betongprover

Professionell uttagning och hantering av betongprover för t.ex. tryckprovning, kloridmätning, karbonatisering och mikroskopanalys. Tjänsten innefattar bl.a. borrning, bilning och sågning. Höghöjdsarbeten med fallskydd, arbete från…
Tjänst

Vidhäftningsprovning

Vidhäftningsprovning i fält