Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Per Martinell

Utredare

Tel +46 10 516 68 29

E-post per.martinell@ri.se

Ort Stockholm

Enhet Betongutredningar och utbildning (104408)

Per arbetar huvudsakligen med undersökning av betongkonstruktioner och framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling samt som byggtekniskt ombud vid renoveringar. Han jobbar även som kontrollansvarig enligt PBL (KA).

Per har bl.a. undersökt, tillhandahållit förfrågningsunderlag, upphandlat och/eller varit ombud för följande konstruktioner: balkonger, garage, simbassänger, fasader och gårdsbjälklag. Han har inspekterat betongskador orsakade av armerings-korrosion (oftast p.g.a. karbonatisering och/eller förhöjda kloridhalter), frost, brand, fukt och alkalisilikareaktioner (ASR). Även sprickors påverkan på betongkonstruktioners beständighet och bärförmåga har han utrett. Vid undersökningar har han utfört mätningar av täckskikt, karbonatiseringsdjup och sprickbredder samt positionerat armering med Georadar.

Per är Civilingenjör V från KTH.

Nyckelord: Balkar, Balkong, Balkonger, Balkongundersökning, Bom, Spjälkning, Brand, Undersökning, Utredning, Utredare, Besiktning, Tillståndsbedömning, Åtgärdsförslag, Förslag till åtgärder, Förfrågningsunderlag, ffu, Kontroll, Ombud, Kontrollansvarig enligt PBL, KA, Kvalitetsansvarig, Renovering, Borrkärna, Kärna, Borrning, Provtagning, Prov, TB, Utredning, Bassänger, Simbassäng, Badhus, Betongelement, Betongvaror, Betongytor, Bjälklag, Gårdsbjälklag, Innergård, Parkeringsdäck, Garage, Parkeringshus, Broar, Fasader, Fogar, Golv, Väggar, Grundkonstruktioner, Flygfält, Ingjutningsdetaljer, Industrianläggningar, Industri, Kraftverk, Marina konstruktioner, Kaj, Kajer, Vattentorn, Markbetong, Murverk, Pelare, Silor, Täckskikt, Täckande betongskikt, Vägar, Klass I, Klass II, Platsgjutning, Konstruktionsbetong, Armering, Aluminatcement, Cement, Betong, Vatten, Ballast, Frost, Tryckhållfasthet, Karbonatisering, Kemisk beständighet, Krympning, Spricka, Sprickor, Sprickbredd, Stabilitet, Vidhäftning, Ytjämnhet, Rost, Korrosion, CBI Betonginstitutet, Betong skador, Skadad betong, Betongskada, Betongskador, Skada, Skador, Alkalisilikareaktion, ASR, Beständighet, Bärförmåga, Bärighet, Georadar, GPR, Oförstörande provning.