Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Total migration från material till livsmedel

Att livsmedelsförpackningar och material för produkter som kommer i kontakt med livsmedel är säkra för konsumenten är väldigt viktigt. Vår huvudaktivitet inom detta område är att analysera material som kommer i kontakt med livsmedel.

Syfte

Vi erbjuder testning i enlighet med gällande förordningar och direktiv (exempelvis EU Plastförordning 10/2011, nationella BfR XXXVI, industristandarder eller FDA).

Analysresultaten används för att utvärdera efterlevnad av regelverk samt stödjer produktutveckling och problemlösning.

Metod

Vid analys exponeras produkten eller materialet för olika livsmedelssimulantlösningar vid relevanta förhållanden. Exempel på livsmedelssimulatorer är vattenbaserade lösningar, 95% etanol, isooktan, olivolja eller MPPO (Tenax®). Total migration bestäms gravimetriskt.

Metoden är ackrediterad enligt ISO 17025.

Leveranser

Resultaten summeras i en analysrapport.

Beställning

Kontakta vår kontaktperson längst ned på sidan.

Fakta

Tjänst

Provningsmetod för total migration till olika livsmedelssimulanter för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Område

Produktsäkerhet, Kemisk och biologisk analys, Kemiska processer och produkter

Standarder

SS-EN 1186-3, SS-EN 1186-5, SS-EN 1186-9, SS-EN 1186-14

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

2-6 veckor beroende på typ av provupparbetning.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Flisa Henning

Kontaktperson

Flisa Henning

Labingenjör

+46 10 228 45 15
flisa.henning@ri.se

Läs mer om Flisa