Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Screening av ämnen från material avsedda för livsmedelskontakt

Att livsmedelsförpackningar och material för produkter som kommer i kontakt med livsmedel är säkra för konsumenten är väldigt viktigt. Vår huvudaktivitet inom detta område är analys av material som kommer i kontakt med livsmedel.

Syfte

Vi erbjuder testning i enlighet med gällande förordningar och direktiv (exempelvis EU Plastförordning 10/2011, nationella BfR XXXVI, industristandarder eller FDA).

När sammansättningen hos ett material eller produkt inte är känd kan en screening-analys ge information om vilka ämnen som finns som kan migrera. Screeningen är också ett bra verktyg för att detektera ”non-intentionally added substances” (NIAS).

Metod

Materialet eller produkten exponeras för en livsmedelssimulator, MPPO (Tenax®), etanol eller ättikssyra vid relevanta betingelser. De ämnen som har migrerat analyseras med hjälp av gaskromatografi/masspektrometri (GC/MS).

Leveranser

Resultaten summeras i en analysrapport.

Beställning

Kontakta vår kontaktperson längst ned på sidan.

Fakta

Tjänst

Screening av ämnen som migrerar från material avsedda för livsmedelskontakt (10 ppb-nivå)

Område

Produktsäkerhet, Kemisk och biologisk analys, Kemiska processer och produkter

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

2-4 veckor beroende på typ av provupparbetning.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs