Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Analys av material i kontakt med livsmedel

Produktsäkerhet är en viktig fråga vid produktion av alla slags material och produkter. En av RISE huvudaktiviteter inom detta område är analyser av material i kontakt med livsmedel (FCM).

Vår expertis inom material i kontakt med livsmedel

Material i kontakt med livsmedel (FCM) innefattar en stor mängd olika material t.ex. plast och papper, men också additiv, limmer och tryckfärg. Kraven skiljer sig beroende på både sammansättningen av produkten och var i världen produkten kommer att användas. Vi på RISE har lång erfarenhet inom FCM och arbetar i välutrustade laboratorier med tillgång till ett flertal analystekniker.

Några exempel på områden för analys av material i kontakt med livsmedel är:

  • Total och specifik migration med livsmedelssimulatorer 
  • Avsmetning (set-off) och migration av tryckfärger 
  • Mineraloljor (MOSH/MOAH)
  • Barriäregenskaper
  • Screeningar (10 ppb-nivå)
  • Materialundersökningar

Vad vi kan erbjuda

Vi kan med hjälp av vår avancerade analysutrustning ta fram underlag som visar att materialet uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen för matkontakt (t.ex. Europakommissionens förordning No 10/2011, nationella rekommendationer som BfR XXXVI, nationella lagstiftningar som FDA, eller industririktlinjer).  Vi kan även erbjuda produktsäkerhetsanalyser under produktframställning och materialundersökningar.

Utöver analysverksamheten har vi även Näringslivsgruppen Normpack som hjälper sina medlemsföretag att tolka och uppfylla lagkraven för material i kontakt med livsmedel.

RISE är ackrediterad enligt ISO 17025.

Vänligen kontakta oss via fcm.productsafety@ri.se för mer information!


Mer information

För uppdrag och konsultation inom detta område, kontakta någon av våra experter via FCM.productsafety@ri.se.

Kontaktperson

Flisa Henning

Labingenjör

+46 10 228 45 15
flisa.henning@ri.se

Läs mer om Flisa

Relaterat

Tjänst

Papper och kartong avsedda för livsmedelskontakt

Att livsmedelsförpackningar och material för produkter som kommer i kontakt med livsmedel är säkra för konsumenten är väldigt viktigt. Vår huvudaktivitet inom detta område är att analysera material som kommer i kontakt med livsmed…
Tjänst

Returfiberbaserat papper och kartong avsedda för livsmedelskontakt

Att livsmedelsförpackningar och material för produkter som kommer i kontakt med livsmedel är säkra för konsumenten är väldigt viktigt. Vår huvudaktivitet inom detta område är att analysera material som kommer i kontakt med livsmed…
Tjänst

Screening av ämnen från material avsedda för livsmedelskontakt

Att livsmedelsförpackningar och material för produkter som kommer i kontakt med livsmedel är säkra för konsumenten är väldigt viktigt. Vår huvudaktivitet inom detta område är analys av material som kommer i kontakt med livsmedel.
Tjänst

Total migration från material till livsmedel

Att livsmedelsförpackningar och material för produkter som kommer i kontakt med livsmedel är säkra för konsumenten är väldigt viktigt. Vår huvudaktivitet inom detta område är att analysera material som kommer i kontakt med livsmed…
Tjänst

Primära aromatiska aminer, PAA

Att livsmedelsförpackningar och material för produkter som kommer i kontakt med livsmedel är säkra för konsumenten är väldigt viktigt. Vår huvudaktivitet inom detta område är att analysera material som kommer i kontakt med livsmed…
Tjänst

Formaldehyd i material i kontakt med livsmedel

Att livsmedelsförpackningar och material för produkter som kommer i kontakt med livsmedel är säkra för konsumenten är väldigt viktigt. Vår huvudaktivitet inom detta område är att analysera material som kommer i kontakt med livsmed…
Tjänst

Färghärdighet i papper avsedd för livsmedelskontakt

Att livsmedelsförpackningar och material för produkter som kommer i kontakt med livsmedel är säkra för konsumenten är väldigt viktigt. Vår huvudaktivitet inom detta område är att analysera material som kommer i kontakt med livsmed…
Område

Livsmedel

De flesta tycker nog att det viktigaste är att mat smakar gott. Men för klimatets skull behöver vi också nyttja råvaror och restprodukter bättre, öka konsumtion av klimatsmarta vegetabiliska proteiner som alternativ till kött, och…