Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Riskbedömning av Legionella i vattensystem

Den sjukdomsframkallande bakterien Legionella sprids vid inandning av aerosoler från vattensystem, exempelvis tappvatten i byggnader. RISE erbjuder hjälp med att bedöma risker för tillväxt och spridning av Legionella enligt de krav som anges i Dricksvattendirektivet kapitel 10.

Syfte

Legionella finns naturligt i jord och vatten. Bakterien orsakar idag mellan 100 och 150 fall årligen i Sverige och är ett växande problem. Utbrott av Legionella kopplas ofta till aerosolbildande vattensystem, t.ex. kyltorn, duschar, fontäner, bubbelpooler och befuktningsanläggningar. För att komma tillrätta med Legionella i en vatteninstallation behöver riskerna för tillväxt, överlevnad och spridning kartläggas och ett åtgärdsprogram tas fram.

Det nya Dricksvattendirektivet säger att det ska göras en riskbedömning av legionella i vattensystem i samhällsviktiga och prioriterade byggnader. Med prioriterade fastigheter menas enligt direktivet stora fastigheter som har många användare som kan exponeras för vattenrelaterade risker. Mer specifikt kan det till exempel röra sig om:

 • Lokaler relaterade till vård och omsorg
 • Undervisningslokaler
 • Flygplatser och hamnar
 • Hotell
 • Idrottsanläggningar
 • Badanläggningar
 • Flerbostadshus
 • Samlingslokaler
 • Lokaler för kriminalvård

Dessutom bör en riskbedömning göras i lokaler och anläggningar som tidigare haft problem med Legionella.

Metod

Projekten byggs upp som en traditionell riskanalys enligt Codex Alimentarius/FAO, 2014 (eller motsvarande) med stegen: 

 1. Identifiering av faror
 2. Karakterisering av faror
 3. Exponeringsuppskattning
 4. Riskkarakterisering

Riskbedömningen kan göras teoretiskt och/eller med stöd av mätningar. För detta erbjuder RISE bland annat provtagning av kundens vattensystem, mikrobiologisk analys, samt test i lab och pilotsystem.

Arbetets fokus anpassas efter den aktuella frågeställningen och kundens behov. Riskbedömningen kan utökas och kompletteras med åtgärdsanalys och åtgärdsförslag. 

Leverans

Riskbedömningen sammanfattas i en rapport och presenteras muntligt för kunden.

Intresseanmälan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Riskbedömning av Legionella i vattensystem

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Graden av förberedelse och medverkan är projekt- och uppdragsspecifikt.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

+46 10 516 67 30

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Birgitta Bergström

Kontaktperson

Birgitta Bergström

Projektledare

+46 10 516 66 92

Läs mer om Birgitta

Kontakta Birgitta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Dricksvattendirektivet

2020 tog EU:s ministerråd beslut om ett nytt dricksvattendirektiv som implementeras i Sverige under våren 2023. Målet med dricksvattendirektivet är att skydda människors hälsa från alla slags föroreningar i dricksvatten samt …
Expertis

Riskhantering

Baserat på ISOs standard om riskhantering (ISO 31000), m.fl., kan risker i en stor mängd olika tillämpningar såsom cyber, brand, samhälle, livsmedel, konstruktion, miljö, hot och säkerhet analyseras och hanteras. Nyckelbegrepp ino…
Tjänst

Mikrobiologisk riskbedömning av produkt, process och produktionsmiljö

Många processer och produktionsmiljöer måste var rena och hygieniska för att produkten ska vara säker och hållbar. Det är också viktigt att processteg och utrustningar avsedda för att minska oönskade mikroorganismer fungerar som d…
Tjänst

Trouble shooting - felsökning av mikrobiologiska avvikelser

Ibland går saker fel i produktionen och produkterna blir mikrobiologiskt förskämda eller ännu värre innehåller patogener. Då är det viktigt att veta hur man hanterar situationen för att fastställa varför den inträffat, vad man ska…
Tjänst

Biofilm på ytor - ett problem i många branscher

Att bygga biofilm på en yta är mikroorganismernas sätt att skydda sig mot faktorer i omvärlden såsom starka kemikalier, antibiotika, värme, fysikalisk påverkan mm. Biofilm skapar därför problem i många branscher och miljöer tex vi…
Projekt

Legionella­säkert och energi­effektivt tapp­varmvatten med begränsad v

Optimering av energianvändning är centralt för hållbart samhällsbyggande. Temperaturen på tappvarmvattnet är viktigt och en kompromiss mellan energianvändning och mikrobiell säkerhet. En lösning med begränsad vattenvolym ger möjli…
Expertis

Industriell Vattenhantering

Med förbättrad vattenhantering kan industrier minska sin miljöpåverkan, säkerställa samhällsviktig tillgång på vatten, förbättra sin processprestanda och minska sina kostnader. En hållbar vattenhantering är också viktig för att mi…
Test & demo

Cleaning Innovation

En testbädd som tar ett helhetsgrepp på både miljöaspekter och effektivitet inom rengöring och desinfektion.