Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Riskanalys av NIAS-screeningar

Att livsmedelsförpackningar och material för produkter som kommer i kontakt med livsmedel är säkra för konsumenten är väldigt viktigt. Vår huvudaktivitet inom detta område är analys av material som kommer i kontakt med livsmedel.

Syfte

Kemikalier som finns i matkontaktmaterial utan att vara avsiktligt tillsatta kallas NIAS (non-intentially added substances)-kemikalier. NIAS kan delas in i tre grupper: föroreningar, reaktionsprodukter och nedbrytningsprodukter. Dessa ämnen kan migrera till livsmedel och utgöra en säkerhetsrisk för konsumenterna.

För att minska risken behövs detektion och riskutvärdering av de NIAS-ämnen som kan migrera till livsmedel. Tillsammans med andra analyser som t.ex. specifik och total-migration hjälper NIAS screeningar till att säkerställa att matkontaktmaterial är säkra.

Metod

Vi erbjuder screening av volatila och semivolatila organiska föreningar med gaskromatografi-masspektrometri [Screening av ämnen som migrerar från material avsedda för livsmedelskontakt (10 ppb-nivå) | RISE].

Våra toxikologer identifierar förekomsten av eventuella farliga ämnen bland de identifierade föreningarna baserat på litteraturundersökningar och/eller internationellt erkända vetenskapliga principer för riskbedömning (t.ex. TTC-metoden / Cramer-klassificeringen). Dessa data kombinerat med exponeringsbedömning från migrationsstudier eller litteraturdata används av våra regulatoriska och toxikologiska experter för att göra en slutlig riskbedömning.

GC-MS-screening är för närvarande "state of the art"-teknik för NIAS-screening. Den täcker ett brett spektrum av möjliga NIAS. Det finns dock ingen standardiserad och godkänd metod för NIAS-testning, och alla potentiella ämnen kan inte detekteras med endast en metod. På efterfrågan kan vi också hjälpa dig att sätta upp ett testprogram och föreslå andra lämpliga kompletterande metoder för att fullständigt utvärdera ditt material eller artikel i kontakt med livsmedel [Analys av material i kontakt med livsmedel | RISE].

Leverans

Vi tillhandahåller en riskbedömningsrapport som är baserad på GC-MS screeningsrapporten.

Intresseanmälan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Riskanalys av screening av non-intentionally added substances (NIAS)

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

2-4 veckor beroende på typ av provupparbetning.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Charlotte Nilsson

Kontaktperson

Charlotte Nilsson

Toxikolog

+46 10 516 63 76

Läs mer om Charlotte

Kontakta Charlotte
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Hans Steijer

Kontaktperson

Hans Steijer

+46 76 876 70 11

Läs mer om Hans

Kontakta Hans
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.