Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Härdighet hos fluorescerande vitmedel

Att livsmedelsförpackningar och material för produkter som kommer i kontakt med livsmedel är säkra för konsumenten är väldigt viktigt. Vår huvudaktivitet inom detta område är analys av material som är avsedda för kontakt med livsmedel.

Syfte

Vi erbjuder testning i enlighet med gällande förordningar och direktiv (exempelvis EU Plastförordning 10/2011, nationella BfR XXXVI, industristandarder eller FDA).

Analysresultaten används för att utvärdera efterlevnad av regelverk samt stödjer produktutveckling och problemlösning.

Metod

Vid analys exponeras produkten eller materialet med fyra olika livsmedelssimulantlösningar vid relevanta föhållanden. Fluorescerande vitmedel i extraktet bestäms genom visuell inspektion under UV ljus, bestämningen utförs av två personer oberoende av varandra. 

Metoden är ackrediterad enligt ISO 17025.

Leveranser

Resultaten summeras i en analysrapport.

Beställning

Kontakta vår kontaktperson längst ned på sidan.

Fakta

Tjänst

Bestämning av härdighet hos fluorescerande vitmedel i papper och papp avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Område

Produktsäkerhet, Kemisk och biologisk analys

Standarder

SS-EN 648:2006

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

2-6 veckor beroende på typ av provupparbetning.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Flisa Henning

Kontaktperson

Flisa Henning

Labingenjör

+46 10 228 45 15
flisa.henning@ri.se

Läs mer om Flisa