Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifierad trähusbyggare

Kraven kring uppförande av prefabricerade trähus har under de senaste åren skärpts. Branschorganisationer som TMF, Trä- och Möbelföretagen, ställer sig bakom krav på certifierad trähusbyggare.

Syfte

Arbetsuppgiften för en certifierad trähusbyggare är primärt att uppföra trähus i form av lösvirkeshus eller genom montage av prefabricerade trähus.

Genom att vara certifierad visar du för din omvärld, exempelvis kommuner, byggherrar och andra att du uppfyller kraven. Certifieringen: 

  • är giltig i fem år under förutsättning att en årlig rapportering lämnas in till RISE
  • innebär att det finns en möjlighet för din omvärld att lämna in klagomål, vilket kan föranleda till indrag eller varning

Metod

Att kraven för certifiering av Trähusbyggare uppfylls säkerställs genom att en certifieringsingenjör handlägger din ansökan mot certifieringsregeln. Ett beslut tas därefter av ytterligare en certifieringsingenjör som inte har varit involverad i processen.

Läs mer i certifieringsregeln här.

Leveranser

När handläggare och beslutsfattare bedömer att du uppfyller kraven för certifiering som Trähusbyggare kan ett certifikat ställas ut.

Mer information


Beställning

Ansök om certifiering här:

Ansökan

Fakta

Tjänst

Certifierad trähusbyggare

Certifiering

Personcertifiering

Område

Certifiering

Leveransnivå

Oackrediterad

Pris

Nycertifiering:

1580:- exklusive moms

Årsrapporteringsavgift:

1580:- exklusive moms

Behörighetskort:

499:- exklusive moms

Ovanstående avser 2020 års priser

Förberedelser

Skicka in nedanstående vid ansökan om nycertifiering som motsvarar kraven i certifieringsregeln:

  • Utbildning som är godkänd enligt kraven alternativt minst 5 år inom trähusbyggande
  • 1-5 års praktisk erfarenhet med trähusbyggande (styrks med tjänstgöringsintyg)
  • Projektlista som styrker arbete med trähus/prefabricerade trähus
  • Lämplighet (blankett Professionellt förhållningssätt)
  • Kursintyg från utbildningen certifierad trähusbyggare (max 5 år gammalt)
  • Tentamen från utbildning certifierad trähusbyggare (max 2 år gammal)