Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifierad sakkunnig inom brandskydd

En kommun kan kräva att vissa kontroller i ett byggprojekt ska utföras av en sakkunnig inom brandskydd. Kompetensen ska styrkas genom ett certifikat utfärdat enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2011:17 - SAK 3).

Syfte

RISE är via Swedac ackrediterade för att genomföra denna certifiering. Arbetsuppgiften för en certifierad sakkunnig inom brandskydd är primärt att kontrollera och verifiera att bygglagstiftningens krav på säkerhet i händelse av brand är uppfyllt.

Genom att vara certifierad visar du för din omvärld, exempelvis kommuner, byggherrar och andra, att du uppfyller kraven. Certifieringen:

  • är giltig i fem år under förutsättning att en årlig rapportering lämnas in till RISE
  • innebär att det finns en möjlighet för din omvärld att lämna in klagomål, vilket kan föranleda till indrag eller varning

Metod

Att kraven för certifiering av Sakkunnig inom brandskydd uppfylls säkerställs genom att en certifieringsingenjör handlägger din ansökan mot certifieringsregeln. Ett beslut tas därefter av ytterligare en certifieringsingenjör som inte har varit involverad i processen.

Detta kan göras för både behörighet N och behörighet K.

Läs mer i certifieringsregeln här.

Leveranser

När handläggare och beslutsfattare bedömer att du uppfyller kraven för certifiering som Sakkunnig inom brandskydd kan ett certifikat ställas ut.

Mer information

Sök efter certifierade - Boverket

Adress- och uppgiftsändring

Kunskapsprov för personcertifiering

 

Information Covid-19

På grund av rådande omständigheter med covid-19 har vi beslutat att kunskapsprov vid omcertifiering kan ersättas med en egenförsäkran. Mer information hittar du här.


Beställning

Ansök om certifiering här:

Ansökan

Fakta

Tjänst

Certifierad sakkunnig inom brandskydd

Certifiering

Personcertifiering

Område

Certifiering

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Nycertifiering:

7980:- exklusive moms

Årsrapporteringsavgift:

1790:- exklusive moms

Behörighetskort:

499:- exklusive moms

Ovanstående avser 2020 års priser

Förberedelser

Skicka in nedanstående vid ansökan om nycertifiering som motsvarar kraven i certifieringsregeln:

  • Allmän teknisk kompetens (byggnadsingenjör/brandingenjör)
  • Yrkeserfarenhet inom området. Både projektering och besiktning/kontroll
  • Godkänd tentamen via RISE
  • Lämplighetsintyg