Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifierad sakkunnig inom brandskydd

En kommun kan kräva att vissa kontroller i ett byggprojekt ska utföras av en sakkunnig inom brandskydd. Kompetensen ska styrkas genom ett certifikat utfärdat enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2011:17 - SAK 3).

Syfte

RISE är via Swedac ackrediterade för att genomföra denna certifiering. Arbetsuppgiften för en certifierad sakkunnig inom brandskydd är primärt att kontrollera och verifiera att bygglagstiftningens krav på säkerhet i händelse av brand är uppfyllt.

Genom att vara certifierad visar du för din omvärld, exempelvis kommuner, byggherrar och andra, att du uppfyller kraven. Certifieringen:

  • är giltig i fem år under förutsättning att en årlig rapportering lämnas in till RISE
  • innebär att det finns en möjlighet för din omvärld att lämna in klagomål, vilket kan föranleda till indrag eller varning

Metod

Att kraven för certifiering av Sakkunnig inom brandskydd uppfylls säkerställs genom att en certifieringsingenjör handlägger din ansökan mot certifieringsregeln. Ett beslut tas därefter av ytterligare en certifieringsingenjör som inte har varit involverad i processen.

Detta kan göras för både behörighet N och behörighet K.

Läs mer i certifieringsregeln här.

Leveranser

När handläggare och beslutsfattare bedömer att du uppfyller kraven för certifiering som Sakkunnig inom brandskydd kan ett certifikat ställas ut.

Mer information


Beställning

Ansök om certifiering här:

Ansökan

Fakta

Tjänst

Certifierad sakkunnig inom brandskydd

Certifiering

Personcertifiering

Område

Certifiering

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Nycertifiering:

8200:- exklusive moms

Årsrapporteringsavgift:

1840:- exklusive moms

Behörighetskort:

520:- exklusive moms

Ovanstående avser 2021 års priser

Förberedelser

Skicka in nedanstående vid ansökan om nycertifiering som motsvarar kraven i certifieringsregeln:

  • Allmän teknisk kompetens (byggnadsingenjör/brandingenjör)
  • Yrkeserfarenhet inom området. Både projektering och besiktning/kontroll
  • Godkänd tentamen via RISE
  • Lämplighetsintyg

Kontakt

Frågor Personcertifiering

Telefontid: veckodagar 8.30-11.30

+46 10 516 63 00

Skicka meddelande

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.