Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifierad Information Security Management Professional (ISMP)

Genom att certifiera dig som Information Security Management Professional (ISMP) får du en internationellt erkänd bekräftelse på din kunskap och kompetens i informationssäkerhet enligt ISO 27000-serien. Kompetensen kan styrkas genom ett certifikat utfärdat enligt RISE Certifieringsregel för ISMP.

Syfte

Arbetsuppgiften för en certifierad ISMP är primärt att analysera och utforma, införa och förvalta ledningssystem för informationssäkerhet liksom säkerhetsåtgärder samt att utföra revision inom området. Certifieringen riktar sig till dig som arbetar som informationssäkerhetschef/CISO, CIO, IT-chef, IT-projektledare, deltagare vid utveckling av LIS, konsult inom informationssäkerhetsområdet, säkerhetschef/CSO eller Risk Manager, informationssäkerhetsrevisor-/-samordnare, beställare av IT, verksamhetsutvecklare eller på annat sätt är involverad i verksamhetens informationssäkerhetsarbete.

Nytta

Genom att vara certifierad visar du för din omvärld att du uppfyller kraven. Certifieringen: 

  • är giltig i fem år under förutsättning att en årlig rapportering lämnas in till RISE
  • innebär att det finns en möjlighet för din omvärld att lämna in klagomål, vilket kan föranleda till indrag eller varning

Metod

Att kraven för certifiering av ISMP uppfylls säkerställs genom att en certifieringsingenjör handlägger din ansökan mot certifieringsregeln. Ett beslut tas därefter av ytterligare en certifieringsingenjör som inte har varit involverad i processen.

Läs mer i certifieringsregeln här.

Leveranser

När handläggare och beslutsfattare bedömer att du uppfyller kraven för certifiering som ISMP kan ett certifikat ställas ut.

Mer information


Beställning

Ansök om certifiering här:

Ansökan

Fakta

Tjänst

Certifierad Information Security Management Professional (ISMP)

Område

Certifiering

Pris

Nycertifiering:

7980:- exklusive moms

Årsrapporteringsavgift:

1790:- exklusive moms

Behörighetskort:

499:- exklusive moms

Ovanstående avser 2020 års priser

Förberedelser

Skicka in nedanstående vid ansökan om nycertifiering som motsvarar kraven i certifieringsregeln:

  • Utbildningsintyg
  • Tjänstgöringsintyg för 5 års arbetslivserfarenhet inom minst två områden som styrning, säkerhetsåtgärder, riskhantering och revision
  • Tjänstgöringsintyg i stället för 3 års arbetslivserfarenhet enligt ovan om du har högre utbildning inom området
  • Signerad blankett "Accepterande av Professionellt förhållningssätt"
  • Godkänd tentamen via RISE