Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifierad byggarbetsmiljö­samordnare

Från och med 1 januari 2010 är det krav på att den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska kunna styrka kvalifikationerna hos den Byggarbetsmiljöamordnare (BAS) som man utsett. Kompetensen ska styrkas genom ett certifikat utfärdat enligt RISE Certifieringsregel för Byggarbetsmiljösamordnare.

Syfte

Arbetsuppgiften för en certifierad Byggarbetsmiljösamordnare är primärt att agera för en säker arbetsmiljö. Byggherren har ett ansvar för att beakta arbetsmiljösynpunkter under planering och projektering samt att samordna gemensamma åtgärder kring arbetsmiljön genom hela byggprocessen. Byggherren ska därför utse lämpliga byggarbetsmiljösamordnare för såväl planering, BAS-P, som för utförande, BAS-U.

Genom att vara certifierad visar du för din omvärld exempelvis kommuner, byggherrar och andra att du uppfyller kraven. Certifieringen:

  • är giltig i fem år under förutsättning att en årlig rapportering lämnas in till RISE
  • innebär att det finns en möjlighet för din omvärld att lämna in klagomål, vilket kan föranleda till indrag eller varning

Metod

Specifika krav för certifiering av BAS säkerställs genom en handläggning av ansökan mot certifieringsregeln. Sedan tas ett beslut av en certifieringsingenjör som inte har varit involverad i processen.

Detta kan göras för både BAS-P och behörighet N eller K samt BAS-U behörighet N eller K.

Läs mer i certifieringsregeln här.

Leveranser

När handläggare och beslutsfattare bedömer att du uppfyller kraven för certifiering som BAS kan ett certifikat ställas ut.

Mer information

Sök efter certifierade - RISE

Adress- och uppgiftsändring

Kunskapsprov för personcertifiering

 

Information Covid-19

På grund av rådande omständigheter med covid-19 har vi beslutat att kunskapsprov vid omcertifiering kan ersättas med en egenförsäkran. Mer information hittar du här.


Beställning

Ansök om certifiering här:

Ansökan

Fakta

Tjänst

Certifierad byggarbetsmiljösamordnare

Certifiering

Personcertifiering

Område

Certifiering

Pris

Nycertifiering:

7980:- exklusive moms

BAS-P + BAS-U 9770:- exklusive moms

Årsrapporteringsavgift:

1790:- exklusive moms

Behörighetskort:

499:- exklusive moms

Ovanstående avser 2020 års priser

Förberedelser

Skicka in nedanstående vid ansökan om nycertifiering som motsvarar kraven i certifieringsregeln:

  • Utbildning som är godkänd enligt kraven alternativ minst 10 år av meriterande byggmiljöarbete (byggprojekt och/eller byggarbetsmiljösamordning)
  • 5-7 års yrkeserfarenhet inom byggbranschen
  • 3-5 års erfarenhet inom projektering eller projekteringsledning för BAS-P
  • 3-5 års erfarenhet inom produktionsledning eller byggledning för BAS-U
  • Lämplighetsintyg
  • Godkänd tentamen via RISE