Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandmotståndsprovning av dörrar, fönster, portar, jalusier och luckor

Produkterna ska kunna stå emot en fullt utvecklad brand och hindra att branden sprids mellan till exempel lägenhet och trapphus.

Syfte

Provning sker enligt EN 1634-1 som beskriver en metod för att bestämma brandmotståndet hos dörrar, öppningsbara fönster, portar, jalusier och luckor vilka monteras i vertikala konstruktioner. Standarden skall läsas tillsammans med EN 1363-1. För att få ut så mycket som möjligt av provningen hjälper gärna RISE er med att välja ut vad som ska provas för att få så brett användningsområde som möjligt. Genom att studera bedömningsstandarder (EXAP) som till exempel EN 15269-2 för ståldörrar och EN 15269-3 för trädörrar kan vi täcka ett sortiment av dörrar med så få prov som möjligt.

Metod

Provföremålet monteras i en anslutande konstruktion vilken väljs utgående från dörrkonstruktion och hur dörren skall användas i praktiken. För dörrar som skall uppfylla krav på isolationsförmåga monteras termoelement på den icke brandutsatta sidan av dörren. För dörrar där temperaturen på den icke brandutsatta sidan kan överstiga 300 °C kan även strålningen mätas.

Dörren med den anslutande konstruktionen sätts på en vertikalugn som sedan värms upp enligt standardbrandkurvan vilken finns beskriven i EN 1363-1. Provet pågår sedan så länge som man önskar få den godkänd för. Man kan även förlänga provtiden något och då få bättre förutsättningar för efterföljande bedömningar av liknande konstruktioner. Under provning utreds följande funktionskrav för produkten:

E = Integritet (täthet) d.v.s. låga, glipa och eventuellt varma gaser

I1 och/eller I2 = Isolationsförmåga

W = Värmestrålning

Leveranser

Provning sker i Borås eller Trondheim.

Efter provning levereras en provningsrapport på svenska/norska eller engelska med resultaten. Rapporten kan användas som underlag för en klassificering enligt EN 13501-2 som i sin tur kan användas vid deklarerandet av brandegenskaper vid CE-märkning, ett svenskt typgodkännande eller en norsk produktdokumentasjon. Läs mer om CE-märkning av dörrar här.

Klassifikationsstandarden EN 13501-2 definierar de klasser som kan användas inom Europa och klasserna i tabellen nedan kan tillämpas för dörrar, öppningsbara fönster, portar, jalusier och luckor. Nationella myndigheter i medlemsländerna kan välja att inte använda alla klasser varför det är viktigt att kontrollera vilka klasser som är av intresse innan provning.

Mer information

Brandklasser för brandavskiljande dörrar, öppningsbara fönster, portar, jalusier och luckor.

Intresseanmälan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Brandmotståndsprovning av dörrar, fönster, portar, jalusier och luckor

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

EN 1363-1 Brandmotstånd grundstandard

EN 1363-2 Brandmotstånd alternativa och kompletterande metoder

EN 1634-1 Provning av dörr mm.

EN 13501-2 Klassificering Brandmotstånd

EN 15269-1 EXAP Grundstandard

EN 15269-2 EXAP Ståldörr

EN 15269-3 EXAP Trädörr

EN 15269-5 EXAP Glasade ståldörr

EN 15269-7 EXAP Stålport

EN 15269-10 EXAP Jalusi

EN 15269-11 EXAP Gardin

EN 16034 Produktstandard Brandmotstånd

Pris

Pris vid offertförfrågan

Mer information


Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Pär Johansson

TIC-ingenjör

+46 10 516 56 32

Läs mer om Pär

Kontakta Pär
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Robert Olofsson

Kontaktperson

Robert Olofsson

Ingeniør

+4745205694

Läs mer om Robert

Kontakta Robert
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Brandmotstånds­provningar

RISE erbjuder ackrediterad testning, inspektion och certifiering för en mängd olika konstruktioner och dess brandmotstånd i våra brandlaboratorier i Borås och Trondheim.
Tjänst

Brandmotståndsprovning av väggar och fasta fönster

Konstruktionen ska kunna stå emot en fullt utvecklad brand och hindra att branden sprids mellan till exempel två lägenheter.
Test & demo

Brandprovningsugnar

En testbädd med omfattande provningsutrustning för att genomföra utvärdering av konstruktioners brandmotstånd. Världsledande rökgasrening och mobila arbetsplattformar för att underlätta kundernas montage bidrar till hållbarheten. …
Berättelse

Säkrare branddörrar med nya krav

Under år 2019 blev det obligatoriskt med CE-märkning av nya ytterdörrar med brandmotstånd och brandgastäthet. Det är i dag oklart när CE-märkningen blir obligatorisk för innerdörrar. Kraven är hårdare än de svenska typgodkänn…
Tjänst

Brandprovning av byggprodukter enligt EN 13823 - SBI

En brandprovningsmetod som utvärderar alla byggprodukter förutom golvbeläggningars brandegenskaper avseende värmeutveckling, rökbildning, flamspridning och brinnande droppar. Provningsmetoden ingår i provningsprogrammet för CE-mär…
Tjänst

Inbrottsskydd byggprodukter och värdeförvaring

Inbrottsskydd och stöldskydd har på det senare blivit allt mer efterfrågat allt eftersom marknaden kräver mer skyddande produkter och högre säkerhet. Vi provar en mängd olika produkter i olika säkerhetsklasser, allt från säkerhets…
Tjänst

Typgodkännande av byggprodukter

Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler.
Tjänst

Provning av industri- och garageportar

CE-märkning är obligatorisk för industriportar, garageportar och grindar på den europeiska marknaden enligt byggproduktförordningen. Dessutom finns det krav på att vissa provningar måste utföras av ett ackrediterat provningslabora…