Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Säkrare branddörrar med nya krav

Under år 2019 blev det obligatoriskt med CE-märkning av nya ytterdörrar med brandmotstånd och brandgastäthet. Det är i dag oklart när CE-märkningen blir obligatorisk för innerdörrar. Kraven är hårdare än de svenska typgodkännanden som funnits tidigare. RISE kan bistå i certifieringsprocessen.
– I och med att det blivit ett lagkrav kan det leda till säkrare dörrar, säger Per Adolfsson som jobbar med certifiering hos RISE.

En branddörr ska kunna stå emot elden och hindra att en brand eller brandgaser sprids. Till exempel lägenhetsdörrar i trapphus eller dörrar mellan garage och övriga byggnader.

I Sverige finns det sedan tidigare ett så kallat nationellt typgodkännande för branddörrar. Det godkännandet har inte varit något lagkrav men har blivit en branschstandard och en garant för att dörrarna har hållit en säker nivå.

Obligatorisk CE-märkning på ytterdörrar 2019

Från 1 november år 2019 blev det obligatorisk med CE-märkning på ytterdörrar med brandmotstånd inom EU. Då försvann också det svenska typgodkännandet för dessa dörrar.

–  Tillverkare kommer få uppdatera sina certifieringar. Det kan innebära att de måste prova om sina dörrar, säger Per Adolfsson.

CE-märkningen är en märkning som tillverkaren ansvarar för. I de flesta fall kan tillverkaren själv säkerställa att kraven uppfylls, men inom vissa områden krävs en utomstående och oberoende part –  ett så kallat anmält organ. Brandkrav är ett sådant område och där finns RISE som anmält organ.

Arbetet med den nya CE-kraven har pågått länge. I brandtesterna som genomförts de senaste åren har man tagit höjd även för de kommande kraven vilket gör att det i många fall kan gå smidigt att uppdatera certifikaten.

CE-märkning enligt EN 16034

Den nya standarden har högre krav än det svenska typgodkännande som tidigare varit branschstandard. Förutom att uppfylla kraven i EN 16034 ska branddörren även uppfylla kraven enligt EN 14351-1 (ytterdörrar) respektive EN 14351-2 (innerdörrar).