Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Wellpappförpackningar

Forskning och teknisk utveckling om wellpapp och wellpappförpackningar. Syftet är att förbättra prestanda och tillförlitlighet hos wellpapp och förpackningar genom förbättrade egenskaper och relevanta mätmetoder, samt förutsägelser av prestandan från egenskaperna.

Inom Forskningsprogram Bioekonomi 2021–2024 kommer Wellpappförpackningar att bidra till ökad resurseffektivitet, minskat avfall och i slutänden en stärkt position för hållbara pappersbaserade förpackningslösningar på marknaden. Projektet adresserar tre viktiga områden för wellpappförpackningar.

  • Förbättrat krypmotstånd. Krypning är en gradvis ökning av deformation över tid som slutligen kommer att leda till kollaps av wellpappförpackningen. Den är speciellt viktig vid hög eller varierande fukt, där den kan begränsa förpackningens livstid avsevärt. Syftet är att öka krypmotståndet hos fibrer och papper genom tvärbindning och andra medel.
  • Förpackningsprestanda vid transport. Både reguljära godstransporter och e-handel kommer att studeras. Syftet är att kunna förutsäga mekanisk prestanda, för att göra det möjligt att optimera förpackningar och minska överdimensionering (t.ex. onödigt stora säkerhetsfaktorer).
  • Förutsägbar tryckbarhet. God tryckkvalitet på förpackningar ger kunden ett gott första intryck om produktens kvalitet. Projektet syftar till att reducera randighet vid flexografitryck på wellpapp och att förbättra tryckbarhet med bläckstråleskrivare.

Sammanfattning

Projektnamn

RP2021 Corrugated packaging

Status

Pågående

RISE roll i projektet

RISE leder konsortium och projekt

Projektstart

Varaktighet

Januari 2021 – December 2024

Total budget

Cirka 10 MSEK inklusive in-kind-bidrag

Partner

Ett konsortium med RISE och 4 företag

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
17.Genomförande och globalt partnerskap
Astrid Glasenapp

Kontaktperson

Astrid Glasenapp

Senior Research Manager

+46 76 876 70 73

Läs mer om Astrid

Kontakta Astrid
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johan Alfthan

Kontaktperson

Johan Alfthan

Senior research associate

+46 10 228 45 82

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.