Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Robust RFID

Utveckling av robust informationsbärare baserad på RFID anpassad för t

Dagligen slängs drygt 200 ton textilier i svenskt hushållsavfall, vilket är ett otroligt resursslöseri. Potentialen att återanvända eller återvinna stora delar av denna volym är enorm. Om effektiv och materialspecifik sortering kan göras med anpassade RFID-taggar, skulle graden av textilåtervinning kunna öka betydligt.

En RFID-tagg som överlever ett klädesplaggs livslängd, som inte syns eller märks, är en förutsättning för att RFID-teknologi ska kunna användas som ett verktyg i hela den textila värdekedjan; detta inkluderar användning i logistikkedjan, i butik samt hantering vid end-of-life där informationsbehovet är stort. Sortering inför materialåtervinning av textil med hjälp av RFID-teknologi har en enorm potential att bli ett mycket kraftfullt verktyg. RFID-taggen finns med under hela plaggets livslängd, från tillverkning av plagget, via användning under varierande klimat och prövningar, till slutdestinationen då plagget går till återbruk eller materialåtervinning. Det system som kommer att krävas för effektiv hantering av textila material finns inte på plats idag, detta arbete är omfattande och måste hanteras i större, separata initiativ. Den fysiska informationsbäraren är dock en mycket viktig möjliggörare, och detta projekt lägger sitt fokus just på denna.

En integrerad tagg som följer plagget under hela dess livscykel kommer fortfarande att kunna uppfylla de behov som befintlig RFID-märkning redan gör, men med det ökade värdet att den kan tillgängliggöra en mycket större informationsmängd och nyttjas i användarfasen och vid end-of-life. För att RFID-teknologi ska bli ett kraftfullt verktyg i hela den textila värdekedjan är det en förutsättning att informationsbäraren är liten, smidig och designad att klara alla påfrestningar som ett plagg utsätts för. Denna typ av RFID-tagg finns inte på marknaden idag, men är just vad detta projekt kommer att ta fram. En universell, världsomspännande elektronisk märkning som följer med och överlever produktens hela livstid är en absolut förutsättning för att möjliggöra en i sanning cirkulär mode- och textilbransch.

 

Sammanfattning

Projektnamn

RFID-tagg för textila applikationer

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

RISE , AB Ludvig Svensson, Peak Performance Production AB, LearningWell West AB, Herpatech AB, TexTrace AG

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Cristina Rusu

Kontaktperson

Cristina Rusu

Senior Expert

+46 70 915 18 26

Läs mer om Cristina

Kontakta Cristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.