Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Skidutrustning

Utvärdering av fritidsbanker

Cirkulär ekonomi och delningsekonomi är två koncept som har fått mer uppmärksamhet de sista åren och ses som steg mot en mer hållbar tillväxt. Ett exempel på hur koncepten implementeras i praktiken är Fritidsbanken.

Fritidsbanker är som bibliotek, fast med sport- och fritidsprylar. Här går det att gratis låna begagnad utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, inlines, flytvästar, boulespel och mycket mer. Konceptet möjliggör ökad nyttjandegrad av redan befintliga resurser, stimulerar delande framför konsumtion och förlänger livslängden på prylar genom reparation och återbruk. Dessa aspekter gör fritidsbanker till en förändringsaktör som kan stimulera en omställning till en mer cirkulär ekonomi.

Förhoppningen om samhällsnyttiga effekter för miljö, hälsa och ekonomi är många, men det finns också farhågor som hindrar en satsning på fritidsbanker och risk att de inte leder till förväntad nytta om viktiga aspekter inte tillgodoses.

Projektet syftar därför till att utvärdera och tydliggöra vilken samhällsnytta konceptet genererar och vilka framgångsfaktorer det vilar på. Detta för att stimulera utveckling och anläggning av välfungerande fritidsbanker som medel för ökad cirkularitet.

Vår utvärdering är en så kallad främjande utvärdering, som syftar till att förbättra en organisation genom att identifiera både problem och positiva kvaliteter och skapa möjligheter att fatta bättre beslut. Den kommer utgå från två huvudsakliga aspekter: vilka faktorer som bidrar till en lyckad fritidsbank och vilken samhällsnytta fritidsbanken kan bidra med i form av värden och effekter.  Båda dessa ska leda till lärdomar som underlättar för en stärkning och utökning av fritidsbankens verksamhet. I enlighet med främjande utvärderingar medverkar Fritidsbanken själva som behovsägare.

Projektet vänder sig även utåt mot kommuner, för att belysa de värden som skapas men som idag många gånger är osynliga för beslutsfattare. För att undersöka förutsättningar, värden och effekter kommer vi samla in kvantitativt och kvalitativt material. 

Läs berättelsen ”Alla får låna av Fritidsbanken” 

Utvärdering av fritidsbanker - slutrapport

Sammanfattning

Projektnamn

Utvärdering av fritidsbanker

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektägare, projektledare, arbetspaketledare, projektmedarbetare.

Projektstart

Varaktighet

Till 2020-01-31

Total budget

1 MSEK

Partner

Fritidsbanken

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

10.Minskad ojämlikhet
12.Hållbar konsumtion och produktion