Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Buss, vägar, mobilitet, trafik, stad
Foto: Pasi Mämmelä

Trygghet i stadsplanering - trygga gestaltade livsmiljöer för vem?

Trygghetsfrågorna står högt upp på dagordningen i Sverige. Inte minst i gestaltning och drift av våra gemensamma livsmiljöer. Det är dock inte alltid självklart att kunskaper om vad som skapar trygghet för olika delar av befolkningen (utifrån t.ex. kön, ålder och etnicitet) får praktiskt genomslag. Det här projektet har tagit sig an denna utmaning

Det här forsknings- och innovationsprojektet har initierats av Göteborgs stads socialförvaltningar. Idag har socialförvaltningarna ett uppdrag att bidra med ett socialt perspektiv till planering, gestaltning och förvaltning av gemensamma platser, så som torg, parker och gator. Som en del av detta har förvaltningarna initierat ett gemensamt arbete med att utveckla sina kunskaper och förmågor kopplat till trygghetsfrågorna.

Med syftet att existerande kunskaper om trygghetsfrågorna ska få ett större genomslag i praktiken har Göteborgs stad tagit hjälp av RISE. Inte minst gäller detta kunskaper om vad som skapar trygghet beroende på vilken bakgrund du har (kön, etnicitet, fysisk och psykisk funktion, språk och nationalitet m.m.). Projektets mål är därför att ta fram ett praktiskt orienterat design- och dialogstöd som i första hand är riktat till tjänstepersoner i socialförvaltningarna.

Projektet är upplagt utifrån arbetssättet Evidensbaserad stadsutveckling. Det betyder att projektets slutresultat ska väga samman olika typer evidens (det vill säga trovärdiga och välgrundade kunskapsanspråk), nämligen: organisatorisk evidens, professionell evidens, vetenskaplig evidens och intressentevidens.

I projektet arbetar därför forskare och analytiker från RISE nära ihop med med tjänstepersoner från Göteborgs stad för att samskapa en lösning på den gemensamma utmaningen. Här bidrar RISE bland annat med med kompetens inom stadsbyggnad, gestaltning av offentliga platser, professionellt och organisationellt lärande, samhällsvetenskaplig metod och mätteknik. Göteborgs stad bidrar inte minst med kompetens inom trygghetsfrågor, gestaltning, stadsplanering och kommunal organisation.

Projektet består av två delar:

Del 1. Kunskapsunderlag. Här genomför RISE kontinuerligt så kallade rapid reviews, det vill säga små, snabba, men ändå systematiska, forskningsöversikter på avgränsade teman (ex. genus, ålder och socio-ekonomi). RISE håller även i en så kallad forskningscirkel, inom vilken projektmedarbetarna från Göteborgs stad träffas och sätter forskningssammanställningarna i relation till deras dagliga arbete.

Del 2. Implementering. här genomför RISE och Göteborgs stad tillsammans en processkartläggning, det vill säga en studie av hur socialförvaltningarna idag deltar i planeringen och förvaltningen av Göteborgs gemensamma livsmiljöer. Processkartläggningen visualiseras i en digital processkarta. I workshopformat identifieras också utvecklingsbehov samt gap i stadens existerande processer. Nu definieras också vad projektets slutleverans ska bestå av och hur det kan implementeras i stadens processer.

Baserat på resultatet från Del 1 och Del 2 utvecklas ett praktiskt orienterat design- och dialogstöd. Stödet kan exempelvis bestå av modeller, matriser, visualiseringar, designprinciper, kriterier, diskussionsfrågor, kunskapssammanställningar, case-beskrivningar m.m.

Sammanfattning

Projektnamn

Trygghet i stadsplanering

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Forskningspart

Projektstart

Varaktighet

5 månader

Finansiärer

Göteborgs stad

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

NormViz - Normkreativ visualisering i stadsutveckling

Visualiseringar i stadsutvecklingsprocesser är ofta stereotypa gällande ålder, kön och etnicitet. Samtidigt kan visualiseringar användas för att synliggöra och driva normkritiska perspektiv i stadsutveckling, och bidra till mer in…
Projekt

People-tools-Process-Place: Designdriven tillgänglighetsdesign

Social hållbarhet ligger högt upp på dagordningen i svensk stadsutveckling, och en viktig aspekt av detta är tillgänglighet. Medan det finns lagar och riktlinjer kring fysisk tillgänglighet är det mer oklart hur kommuner och andra…
Projekt

Att mäta trygga platser

Runtom i världen kämpar städer och tätorter för att skapa trygga och säkra offentliga platser. Men hur vet man om en insats i det offentliga rummet ökar tryggheten och för vem? I det här projektet samarbetade RISE med föreningen C…
Projekt

TINK: dagvatten

TINK står för tillgänglighet, inkludering och normkritisk analys. I detta projekt är miljöer med öppna dagvattenlösningar i fokus. Syftet är att utforska metoder för att utveckla miljöer som möter både klimatutmaningar och sociala…

Tryggare boende när sensorer och e-tillsyn kompletterar händer – pilotprojekt

Berättelse

Framtidens hållbara livsmiljöer

Under det senaste året har vi i hela världen varit upptagna vid pandemin och vilka effekter den har på våra liv. Det finns många goda skäl till det.
Projekt

Design, konst och kultur för hållbara livsmiljöer

Projektets övergripande mål är att skapa en europeisk innovationshub för den kulturella och kreativa sektorn i nära samarbeten med inkubatorer, kreativa företag, forskning, industri och samhälle. Det är ett samarbete med Region Jä…
Event

Runt hörnet – en trendspaning om framtidens hållbara livsmiljöer

Mindre av organiserad och mer av spontan frivillighet, lokala service- och mobilitetshubbar, delat i stället för ägt och en mobilitetsnorm i stället för parkeringsnorm för fastigheter. Det är något av det som väntar runt hörnet en…