Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
TRACE CERTAINTY image

TRAnsitioning to Circular Economy via CERTificAtion in INdusTrY

TRACE CERTAINTY projektet fokuserar på ett eller några alternativa sätt att mäta cirkuläritet för produkter, för att hitta ett sätt som är praktiskt taget verifierbart och certifierbart och i linje med den bästa aktuella kunskapen om var ISO- och EU -standarder inom området finns sannolikt att uppnå.

Bakgrund och Utmaning 

Standarder som dessa från ISO bidrar till att kodifiera och skapa branschpraxis. Således kan kodifiering av principer och normer i ISO-standarder vara avgörande för att stimulera en övergång till en cirkulär ekonomi så länge de bara fångar upp det som är nytt med principer för cirkulär ekonomi. Annars blir standarder för cirkulär ekonomi bara en upprepning på det som har gjorts i årtionden, nämligen "cirkularitet" i form av materialåtervinning och resurseffektivitet. Att stimulera verklig förändring kräver standarder som betonar normer för cirkulär ekonomi som värdebevarande, som skiljer cirkulär ekonomi från tidigare arbeten kring industriell ekologi och kretsloppssamhället.

Lösning

Projektet TRACE CERTAINTY syftar till att utveckla ett protokoll för mätning av cirkuläritet i produktionssystem som är praktiskt verifierbart och certifierbart och som är i linje med den bästa nuvarande kunskapen om ISO- och EU-standarder. Utvecklingen av protokollet kommer att ske i samarbete med SKF RecondOil och Linköping Tekniska Högskola och strävar efter att definiera ett ramverk som inte är anpassat för en specifik produkt eller tjänst.

/Projektet är en del av RISEs pågående arbete med att utveckla ett certifieringssystem för cirkularitet.

Sammanfattning

Projektnamn

TRACE CERTAINTY

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

12 månader

Total budget

1 845 025 kronor

Partner

Linköpings universitet, SKF RecondOil

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Emanuela Vanacore

Kontaktperson

Emanuela Vanacore

Researcher

Läs mer om Emanuela

Kontakta Emanuela
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.