Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Solvåg (solpark med dubbelsidiga paneler) i solsken tidig vinter
Foto: Berndt Essebro

SunCold

SunCold tar fram riktlinjer för hur solel ska installeras i nordliga förhållanden och skapar förutsättningar för att etablera en testbädd för solel i norr. Analyser av solparker i Piteåregionen ger svar på hur solel bör installeras i kallt klimat och nordliga solinstrålningsförhållanden med ett särskilt fokus på dubbelsidiga paneler.

Solvåg invigs av energiminster Ibrahim Baylan och Erica Rehnström från PiteEnergi
Foto: Mikael Sundkvist/P-town
Solvåg invigs av energiminster Ibrahim Baylan och Erica Rehnström från PiteEnergi

Projektets mål är att ta fram riktlinjer och bästa praxis för solel i nordliga förhållanden, med fokus på offentliga byggnader och bostadssektorn. Genom att ge fastighetsägare, kommuner, bostadsrättsföreningar m fl ett bra underlag för när olika solsystem bör användas, kan dessa fatta trygga beslut om hur de ska investera i solel. Projektet ska även ta fram underlag för vilka möjligheter som finns med att bygga upp en testbädd för solceller i nordliga förhållanden i regionen, samt hur befintliga forskningsparker kan utvidgas för att inkludera byggnadsintegrerade solceller. Därigenom vill projektet bidra till att ett ökat intresse för att använda solenergi i bostadssektorn och offentlig sektor, samt att solenergimarknaden i Norrbotten har stärkts genom kompetensutveckling och samverkan.

Installationer av solel har ökat markant i Sverige. I norra Sverige är intresset för solel stort, men fortfarande finns brister i kunskap och erfarenheter för resurseffektivt utnyttjande av solel i nordliga förhållanden. Med nordliga förhållanden avses dels kallt klimat och dels de solinstrålningsförhållanden som nordliga breddgrader medför. Ett kallt klimat medför både fördelar som effektivare solceller och snöreflektioner men också utmaningar såsom risken att snötäckta moduler inte kan producera när solen skiner. I förhållande till sydligare breddgrader innebär de sydligare breddgraderna bland annat att solen inte når lika högt över horisonten och att en stor andel av soltimmarna inträffar på sommarhalvåret. I SunCold studeras vilka effekter de nordliga förhållandena har på solel och hur solel bör installeras för att ge ett bra utbyte. Inom SunCold utvärderas flera solparker och resultaten används för att ta fram riktlinjer för solel i nordliga förhållanden.

En av solparkerna som utvärderas i projektet är Solvåg som har dubbelsidiga moduler. Dubbelsidiga paneler förväntas vara särskilt lämpligt på nordliga breddgrader, men resultaten från nordliga breddgrader är väldigt begränsade. Genom forskningen på Solvåg kommer kunskap om vilken riktning och lutning på modulerna som ger högst energiproduktion med och utan snöreflektioner. Andra aspekter som kommer utvärderas är hur lång tid det tar för panelerna att bli snöfria vid olika lutningar. Resultaten kan användas för att optimera framtida solelinstallationer i nordliga förhållanden.

Genom att skapa en medvetenhet om vad nordliga förhållanden innebär för solelinstallationer bidrar projektet till genomtänkta och bra genomförda installationer som presterar i förhållande till den lokala solinstrålningen, samt till korrekta investeringskalkyler. Detta förväntas ge en hållbar utveckling av solel på norra breddgrader och stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Handbok och broschyr om nordlig solel

Projektet har tagit fram en handbok för solel i norr som kan laddas ner som pdf genom följa länken: Handbok för nordlig solel

De riktlinjer som projektet tagit fram finns sammanfattade i en broschyr som kan laddas ner som pdf genom att klicka på länken: Installera solel i nordligt klimat

English version of folder summarizing guidelines for solar PV energy in northern conditions: Install photovoltaics in a northern climate

Behandling av personuppgifter i projektet SunCold

För att kunna genomföra projektet finns en övervakningskamera uppsatt i parken Solvåg som följer hur snö ackumulerar på solpaneler. Eftersom området som upptas på övervakningskameran inte är inhägnat kan bild på dig komma att förekomma.

Läs mer om hantering av personuppgifter gällande övervakningskamera

SunCold loggor

Sammanfattning

Projektnamn

Solel i nordliga förhållanden

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2017-08-01 till 2020-06-30

Total budget

4,9 miljoner

Partner

Piteå Science Park

Finansiärer

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, RISE, Piteå Kommun, PiteEnergi

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Anna Malou Petersson

Kontaktperson

Anna Malou Petersson

Enhetschef

Läs mer om Anna Malou

Kontakta Anna Malou
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.