Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Språkmodeller för svenska myndigheter

Detta projekt utvecklar storskaliga språkmodeller för den svenska offentliga sektorn och tillämpar dessa i ett antal språkteknologiska tillämpningar som är relevanta för svenska myndigheter.

Projektet levererar verktyg och förutsättningar för svenska myndigheter att bygga och integrera toppmoderna språkteknologiska lösningar i sina nuvarande och framtida tjänster. Utvecklandet av storskaliga svenska språkmodeller som är speciellt utformade för användning i den offentliga sektorn, samt tekniker för att utnyttja dem, kommer att möjliggöra nya typer av språkteknologiska tillämpningar som kan revolutionera användningen av språkteknologi i den svenska offentliga sektorn. De data, infrastrukturer och ramverk som utvecklas i projektet kommer också att möjliggöra utveckling av nya typer av representationsinlärning och därigenom säkerställa att svensk språkteknologi är i framkant av utvecklingen.

Resultat från projektet