Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Smittfri vård - Operationssal

Smittfri vård – nya teknologier för infektionsprevention i klinisk miljö

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett globalt problem som drabbar 1 av 10 patienter som behandlas på sjukhus. Projektet Smittfri Vård utvecklar och utvärderar nya teknologier för infektionsprevention i klinisk miljö. I projektgruppen, som koordineras av RISE, ingår 12 parter från akademi, industri och sjukvård.

Syfte och mål

Projektet ska ta fram lösningar för att minska vårdrelaterade infektioner (VRI) och spridningen av antibiotikaresistenta mikrober i sjukvårdsmiljö.

Mål i projektet är:

  • Ökad förståelse av smittspridningens ursprung och vägar
  • Utvärdering och optimering av infektionspreventiva teknologier
  • Förbättrade kvalitetssystem för systematisk uppföljning av VRI och AMR
  • Sprida kunskap och öka nationellt och internationellt samarbete

Utmaning

VRI är ett globalt problem som drabbar 1 av 10 patienter som behandlas på sjukhus. Bara i Sverige ger det upphov till årliga kostnader på 6,5 miljarder kronor till följd av extra vårddagar. Problematiken kring VRI försvåras dessutom av den ökade andelen infektioner orsakade av antibiotikaresistenta mikrober.

Lösning

LifeClean, LED Tailor, BioThema och Swedish Medical Nanoscience Center på Karolinska Institutet skall utvärdera innovativa tekniker för ytdesinficering och kvalitetskontroll medan Arjo, Cellcomb och Tobii tillsammans med Högskolan i Halmstad fokuserar på hygienisk design, användarstudier och affärsutveckling. Getinge, CRC Medical och Toul Meditech skall tillsammans med Avdelningen för Ortopedi och Klinisk Mikrobiologi, båda tillhörande Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomföra en klinisk studie där målet är optimerad luftkvalitet i operationsrummet samt systematisk kvalitetskontroll och uppföljning av patientutfall.

Effekt

  • En ökad tillgänglighet och användning i vården av evidensbaserade metoder för infektionskontroll
  • Minskade risker för smittspridning på sjukhus
  • Ökade affärsmöjligheter för deltagande företag

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Josefin Caous

Kontaktperson

Josefin Caous

Forskare

Läs mer om Josefin

Kontakta Josefin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.