Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sensorer och återvinning för tunga fordonsdäck

Detta projekt bygger kunskap om hur det svenska systemet för tunga fordonsdäck kan bli mer cirkulärt och resursproduktivt. Nya tjänstebaserade affärsmodeller baserade på integrerad sensordata och ökad användning av regummering, liksom ny återvinningsteknologi för kimrök, utgör basen för utvecklingen av mer cirkulära affärsekosystem.

Projektets idé är att bygga kunskap om hur ett antal aktörer kan skapa ökad resursproduktivitet med hjälp av materialbaserade IoT-lösningar (sakernas internet) inom däckbranschen. Användningstid och återanvändning kan optimeras med integrerade sensorer genom att aktörerna får tillgång till realtidsinformation om däckens ´hälsa´ och ´hälsohistorik´. Projektet är unikt eftersom det både undersöker och testar de många aktörernas affärsbehov och drivkrafter i ett komplext affärsekosystem. Det lägger grunden för ett innovativt cirkulärt affärsekosystem.

Projektet utvecklar ett lönsamt och resurseffektivt affärsekosystem med mer slutna kretslopp genom ökad regummering och återvinning med hjälp av teknik för monitorering och lagring av produktlivshistorik. Medverkande aktörer inom däckbranschen har visat ett stort intresse i projektidén. Forskargruppen bygger kunskap kring förutsättningarna för ett cirkulärt affärsekosystem, möjliggörande tekniker och kundacceptans för nya affärsmodeller.

Ett direkt effektmål är att skapa en högre resursproduktivitet jämfört med dagens däckåtervinning genom minskad energianvändning, effektivare avfallssortering, materialåtervinning, och minskade svavelutsläpp (minskad förbränning av bildäck). Detta bidrar i huvudsak till miljömålen begränsad klimatpåverkan och bara naturlig försurning. Vi bygger kunskap som är användbar i andra branscher vid en omställning till en mer cirkulär ekonomi

Sammanfattning

Projektnamn

Cirkulära fordonsdäck

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

6 455 744 SEK

Partner

AB Volvo, Scandinavian Envirosystems AB, Galdax AB, Ragn-Sells AB, IVL Svenska Miljöinstitutet

Finansiärer

Vinnova, Innovationer för ett hållbart samhälle 2016

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Film Circular Economy Tire System (5 min)

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Ann-Charlotte Mellquist

Kontaktperson

Ann-Charlotte Mellquist

Enhetschef

+46 70 265 65 60

Läs mer om Ann-Charlotte

Kontakta Ann-Charlotte
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.