Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Road Data Lab

Det finns många olika intressenter på vägarna. Många av dem samlar in enorma mängder data för olika ändamål, såsom autonom körning, kartor och navigering, tidtabeller för kollektivtrafik, underhåll och planering av infrastruktur, etc. Vi kommer att etablera en samarbetsplattform, tillhandahålla en teknisk infrastruktur som möjliggör innovation och

Det finns många fördelar och möjligheter till innovation om data från olika källor kombineras och görs tillgängliga för andra, t.ex. mer exakt planering av vägunderhåll, bättre förståelse för trafikflöden, förbättrad säkerhet osv. Att integrera och sammanföra data från olika intressenter är emellertid komplext och tidskrävande - ibland även juridiskt svårt. 

Vi kommer att etablera en samarbetsplattform, tillhandahålla en teknisk infrastruktur som möjliggör innovation och lärande, juridisk ramverk som stöder olika licenser och en kunskapsgrund för hur man arbetar med olika datakällor relaterade till vägar.

Sammanfattning

Projektnamn

RoDL

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

5 MSEK

Partner

AI Innovation of Sweden, Lunds universitet, Zenseact, Univrses, RISE

Finansiärer

Vinnova