Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Prediktion av farliga ämnen i byggnadsbeståndet med hjälp av maskininl

Farliga ämnen, t.ex. asbest och PCB, utgör en hälsorisk för byggpersonal, gör renoveringskostnader högre och ledtider mycket längre om de påträffas i renoverings- eller rivningsprocesser. I detta projekt skall information om farliga ämnen som påträffats i byggnader registreras, systematiseras och samköras med omfattande register om byggnadsbestånde

Wu, Pei-Yu, Kristina Mjörnell, Mikael Mangold, Claes Sandels, and Tim Johansson. 2021. “A Data-Driven Approach to Assess the Risk of Encountering Hazardous Materials in the Building Stock Based on Environmental Inventories.” Sustainability 13 (14): 7836.

Wu, Pei-Yu, Kristina Mjörnell, Claes Sandels, and Mikael Mangold. 2021. “Machine Learning in Hazardous Building Material Management: Research Status and Applications.” Recent Progress in Materials 3 (2).

Sammanfattning

Projektnamn

Prediktion av farliga ämnen

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinering och utförande

Projektstart

Varaktighet

5 år

Total budget

4,5 Mkr

Projektmedlemmar

Mikael Mangold

Kontaktperson

Mikael Mangold

Forskare

+46 70 297 97 78

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.