Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Solcellsanläggning på gräsmark
Foto: Andreas Gucklhorn (Unsplash)

Planering av solcellsparker för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Projektet Eko-Sol tar fram vägledning för hur solcellsparker i Sverige och Norden kan etableras med netto-noll eller netto-positiv påverkan på biologisk mångfald, odling och andra ekosystemtjänster.

Solcellsparker i Sverige blir allt fler och större och tar mark i anspråk på ett sätt som solceller på byggnader inte gör. Samtidigt är förändrad markanvändning den största orsaken till förlust av biologisk mångfald, som utgör ett av de största hållbarhetsutmaningar globalt och i Sverige. Genom minskad biologisk mångfald avtar naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster, vilket försämrar möjligheten att uppnå ett flertal av Sveriges miljömål och flera Agenda 2030-mål.

Projektet kommer att kartlägga hur solcellsparker planeras i Sverige idag och hur utformningen påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Genom att kombinera nationella och internationella erfarenheter utarbetar Eko-Sol sedan förslag för utformning av ekologisk hållbara solcellsparker. Projektet utforskar och utvecklar även en process att projektera sådana solcellsparker med ”hänsynshierarkin”, så att utbyggnaden kan ske snabbare och med ökad samhällsnytta.

Resultat och publikationer från projektet

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Michiel van Noord

Kontaktperson

Michiel van Noord

Projektledare

Läs mer om Michiel

Kontakta Michiel
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.