Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Solcellsanläggning på gräsmark
Foto: Andreas Gucklhorn (Unsplash)

Planering av solcellsparker för biologisk mångfald och ekosystemtjänst

Projektet Eko-Sol har tagit fram vägledning för hur solcellsparker i Sverige och Norden kan etableras med netto-noll eller netto-positiv påverkan på biologisk mångfald, odling och andra ekosystemtjänster.

Solcellsparker i Sverige blir allt fler och större och tar mark i anspråk på ett sätt som solceller på byggnader inte gör. Samtidigt är förändrad markanvändning den största orsaken till förlust av biologisk mångfald, som utgör ett av de största hållbarhetsutmaningar globalt och i Sverige. Genom minskad biologisk mångfald avtar naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster, vilket försämrar möjligheten att uppnå ett flertal av Sveriges miljömål och flera Agenda 2030-mål.

Projektet har kartlagt hur solcellsparker planerades i Sverige (runt 2021) och hur utformningen påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Genom att kombinera nationella och internationella erfarenheter utarbetades sedan förslag för utformning av ekologisk hållbara solcellsparker. Eko-Sol har även utforskad och utvecklad en process att projektera sådana solcellsparker med ”hänsynshierarkin”, så att utbyggnaden kan ske snabbare och med ökad samhällsnytta.

Resultat och publikationer från projektet

Michiel van Noord

Kontaktperson

Michiel van Noord

Projektledare

+46 10 516 50 09

Läs mer om Michiel

Kontakta Michiel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.