Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Pappmugg

Pilotstudie för pant på engångsmuggar

Engångsartiklar behöver bli mer resurseffektiva för att vi ska kunna hantera den ökade mängden avfall som följer med vårt moderna levnadssätt med mat och dryck i farten. För att få en hållbar lösning som innebär ökad källsortering på allmänna platser har RISE startat ett projekt tillsammans med Bower och Örnsköldsviks kommun.

I projektet, Ett digitalt system för ökad källsortering och engagemang i offentlig miljö (sk Panta på stan!), ska vi utföra en studie i verklig stadsmiljö under sommaren 2021 i Örnsköldsvik för att se hur pant på engångsmuggar upplevs av befolkningen. Pantsystemets påverkan på insamlingsnivåer kommer att utvärderas, likaså kvaliteten på det insamlade materialet. Konsumenternas och försäljningsställenas acceptans är också en viktig variabel att följa.

Mål

Målet med projektet ”Panta på stan” är att skapa medborgarengagemang för att öka källsortering och minimera nedskräpning i offentlig miljö genom att nyttja och utveckla en digital tjänst för pant, ha tydlig information om hur förpackningen ska källsorteras och att erbjuda ett rimligt avstånd till källsorteringskärlen. Den digitala tjänsten kommer också ge konsumenter incitament och hjälp för att göra rätt, samt underlätta dialog mellan kommun och invånare. Målen är baserade på en tidigare studie utförd 2019 i samma stad, Cirkulära on-the-go-förpackningar.

Digital tjänst

Bower (fd Pantapå), som har en app för pant kommer i projektet utveckla den så att det ska fungera att även panta på stan. En pant läggs på muggar för take-away dryck i Örnsköldsviks stadskärna. För att kunna använda sig av panten får konsumenten ladda ner en app, skanna koden på muggen, för att sedan lägga den i rätt behållare på en återvinningsstation eller i de speciella källsorteringsstationer som vi i projektet placerar ut. Panten ska sedan kunna tas ut i form av pengar, poäng eller donation.

Källsortering

Vid de utställda källsorteringsstationerna kommer det finnas kärl för sortering av pappers-, glas- och plastförpackningar, ett kärl för övrigt samt rör för aluminiumburkar och PET-flaskor. I studien kommer plockanalyser utföras för att se i vilken utsträckning konsumenterna har källsorterat och pantat. Det kommer också vara möjligt för konsumenten att ge återkoppling via appen eftersom utvärderingen av upplevelsen och beteendet är en viktig del i studien.

Tidigare projekt

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Maria Edblad

Kontaktperson

Maria Edblad

Läs mer om Maria

Kontakta Maria

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Cirkulära "on the go"-förpackningar genom ökad återvinning och återbruk

För att på sikt verkliggöra en ”nollvision” vad gäller nedskräpning från on-the-go förpackningar siktar projektet på en ökad insamling och en minskad nedskräpning genom att ta fram lösningar för ökad insamling och materialåtervinn…
Berättelse

PantaPå ska skapa den första skräpfria generationen

Svenskarna är bland de bästa i världen på att panta burkar och flaskor. Förra året pantades över två miljarder burkar och PET-flaskor. Med appen PantaPå kan man panta även andra förpackningar. Appen lanserades under sommaren 2019 …
Expertis

Matsvinn

<p>RISE breda kompetens och etablerade samarbeten ger en effektiv verktygslåda för nå målet SDG12.3 – att halvera matsvinnet till 2030.</p>
Projekt

Källsortering av plastavfall inom tillverkningsindustrin

Idag uppstår betydande mängder plastavfall från den svenska tillverkningsindustrin som inte källsorteras för materialåtervinning. Istället hamnar det i brännbara avfallsfraktioner som går till energiåtervinning. Det innebär ett be…
Expertis

Återvinning av matavfall

Det matavfall som uppstår ska enligt nationella miljömål, och för bästa nytta, sorteras ut och hanteras separat. Enligt EUs paket för Cirkulär ekonomi ska källsortering av matavfall dessutom vara obligatoriskt och erbjudas alla me…
Område

Cirkulär omställning

Sedan industrialiseringen har vår ekonomiska framgång vilat på en linjär modell; vi tillverkar saker som vi använder och därefter slänger. Omställning till cirkulär ekonomi innebär övergången till ett system där förbrukningen av n…
Område

Förpackning

Varför använder vi förpackningar? Förutom att vara snygga på hyllan och attrahera köpare ska de också skydda både innehåll och omgivning. En förpackning ska klara distribution, lagring och försäljning utan att gå sönder eller bli …
Berättelse

Nu blir det lättare att välja klimatsmarta förpackningar

Allt fler ställer krav på att maten vi äter ska vara hållbar och klimatsmart. För restauranger och krogar som ställt om till att servera ekologisk och vegetarisk mat blir nästa steg att även ställa krav på emballaget. För att hjäl…