Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Gångtrafikant

Personligt skydd mot fallskador - förbättrad livskvalité hos äldre

I Nollvisionens anda kommer ProSAFe designa, producera, testa och utvärdera estetiskt tilltalande fallskadepreventiva kläder med optimerad prestanda, komfort och prisbild.

Kraftsamling mot fallskador!

Sveriges seniorer blir allt friskare och mer mobila.  Sedan 1997 har det bland personer 80+ blivit dubbelt så vanligt att avlida till följd av fallolyckor. Mellan 2018 och 2028 prognostiseras antalet personer i åldersgruppen 80 år och äldre öka med 50%. Fallolyckorna orsakar stort lidande och medför ofta ett permanent omsorgsbehov för de drabbade. Vidare kan rädslan för fall vara begränsande. Fallolyckorna kostar redan den offentliga sektorn mer än dubbelt så mycket som alla vägtrafikolyckor. Nu är det nödvändigt att vända trenden och minska fallskadorna.

Vi är stolta över att presentera projekt ProSAFe som beviljats finansiering i Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation steg 2. 

I ProSAFe kommer tvärvetenskapliga aktörer från små och stora företag, offentlig sektor, pensionärsorganisation, akademi och institut samlas för att utveckla nästa generation smarta skyddslösningar med fokus på höftfrakturer. Med tät samverkan med slutanvändare/kunder inom pensionärsorganisation och vård-/äldreomsorg kommer specialister inom materialvetenskap, testutveckling, simulering och sensorteknik designa, producera, testa och utvärdera estetiskt tilltalande lösningar med optimerad prestanda, komfort och prisbild. Parallellt sker en utförlig genomgång av kravställningar samt fördelar/nackdelar med produktkategorisering inom exv. förskrivningsbara hjälpmedel (konsumentprodukter eller medicintekniska produkter) respektive produkter som rekommenderas av äldrevård/omsorg. På detta sätt finns slutanvändare/kunder och deras innovationsorganisationer med genom hela designprocessen, vilket ger en snabbare väg mellan innovation och marknad.

Projektet startar under hösten 2021 och kommer pågå i två år.

I projektet deltar: RISE Research Institutes of Sweden, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Infonomy, Autoliv, Kungliga Tekniska Högskolan, Högskolan i Borås, Stockholms kommun, Örebro kommun, TST, Igelkott golv, Germa, Region Gotland, If Skadeförsäkring och SKPF Pensionärerna 

Sammanfattning

Projektnamn

ProSAFe

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

Chalmers Industriteknik, Infonomy, Autoliv, Kungliga Tekniska Högskolan, Högskolan i Borås, Stockholms stad, Örebro kommun, TST, Germa, Region Gotland, If Skadeförsäkring, SKPF Pensionärerna, Igelkott golv

Finansiärer

Vinnova Utmaningsdriven Innovation Steg 2

Viveca Wallqvist

Kontaktperson

Viveca Wallqvist

Senior Forskare

+46 10 516 60 76

Läs mer om Viveca

Kontakta Viveca
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.