Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Online analys av variationer i papper och kartong för processoptimering

Vi kommer att utveckla, utvärdera och implementera mätmetoder baserade på IR-teknik för att möjliggöra analys av variationerna i ytvikt och fukt över hela den producerade produkten. Resultaten används för att föreslå förbättringar i processen, för att reducera variationerna och förbättra produktkvalitet och effektivitet.

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla och utvärdera mätmetoder som gör det möjligt att analysera variationer i ytvikt och fukt på hela den producerade arean.

Utmaning

Vid tillverkning av papper och kartong är det lika viktigt att reducera process- och kvalitetsvariationer som att öka kvalitén av produkten. Genom att hålla variationerna på en låg nivå förhindras avbrott i tillverkningen och effektiviteten ökar. Men med de mättekniker som är tillgängliga på bruken idag kan bara upp till en procent av hela tillverkade arean analyseras.

Lösning

Metoderna baseras på visuell och infraröd kamerateknik. Data konverteras till egenskapskartor, och genom informationen i dessa kartor kan omfattningen av egenskapsvariationerna analyseras. Det gör det möjligt att identifiera orsakerna till variationerna. Metoderna kommer att testas och optimeras i försök på bruken hos de 6 medverkande pappers- och kartongbruken.

Effekt

Från resultaten av bruksförsöken kommer rekommendationer att kunna ges för hur bruken kan modifiera sina processer för att minska variationerna. Detta gör att bruken kan förbättra både produktkvaliteten och processeffektiviteten, vilket ger en avsevärd reducering i förbrukningen av råvaror och energi. Metodiken kommer också att öppna upp för nya affärsmöjligheter, t ex en högupplöst ”kvalitetsmärkning” av produkten vilket skulle göra konvertering, tryckning och förpackning enklare och mer resurseffektiv.


Sammanfattning

Projektnamn

OVAPPO

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2017-09-01---2019-08-31

Total budget

8.9 MSEK

Partner

RISE Bioekonomi, Stora Enso, Skoghall, BillerudKorsnäs, Karlsborg, BillerudKorsnäs, Frövi, Iggesund Paperboard, Holmen Paper, Hallsta, Smurfit Kappa, Piteå, ABB, KTH

Finansiärer

Strategiska Innovationsprogrammet “Processindustriell IT och Automation” (PiiA), genom Vinnova, Energimyndigheten och Formas

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Peter Hansen

Kontaktperson

Peter Hansen

Senior forskare

+46 10 228 45 70
peter.hansen@ri.se

Läs mer om Peter