Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Neighbourfood - urban matproduktion
Foto: Foto: Charlie Gullström

Neighbourfood- Delningsekonomi för en resilient matkedja

Covid-19 krisen har synliggjort sårbarheten vad gäller tillgång till mat och behovet av lokala och cirkulära matförsörjningskedjor i stadsmiljö. Projektet Neighbourfood nyttiggör delningsekonomin, innovativa affärsmodeller och digitala tvillingar för att påskynda klimatomställningen och skapa cirkulära och uthålliga matförsörjningskedjor

I juli 2020 uppmärksammade Al Jazeera projektet Neighbourfood.

Urban Farming as a Service (UFaaS) 
Smart urban matproduktion är en möjliggörare för att säkra god tillgänglighet till näringsrika närodlade grönsaker, sallad, kål och kryddor, även i kristid, för konsumenter i stadsmiljöer, dvs grannar. Det här är första steget i vad vi kallar Urban Farming as a Service (UFaaS) – urban symbios och nya affärsmodeller med digitala tvillingar som stöd för en cirkulär ekonomi. Syftet är att säkra tillgängligheten av näringsrika lokalt odlade grönsaker, samtidigt som vi kan minska transporter, stärka engagemang, hälsa och välbefinnande i svenska stadsdelar. 

Stadens underutnyttjade används för matproduktion 
I smarta hållbara städer behövs inte längre parkeringsgarage i alla bostadshus eftersom kollektivtrafiken är väl utbyggd. En viktig bakgrund för Neighbourfood ligger i möjligheten att använda underutnyttjade mörka ytor, till exempel arkiv och garage, för urbant jordbruk. Genom att produktionen integreras med byggnadens energisystem kan energianvändningen effektiviseras och även bidra till att förbättra inomhusklimatet.  Detta visar projektets referensanläggning, Swegreens hydroponiska vertikalodling med 600 kvm i Dagens Nyheters fd arkiv på Kungsholmen i Stockholm. Fullt utbyggd kan urbana matproduktionsenheter även bidra till att utjämna effekttoppar i smarta byggnader som både lagrar och laddar för den elektrifierade stadens behov.

Ett tvärvetenskapligt projektteam 
Projektet genomförs i samarbete mellan Swegreen AB (Projektledare Sepehr Mousavi, CIO, Swegreen), RISE (Charlie Gullström, Stadsutveckling samt Alex Jonsson,Uppkopplat samhälle); Mälardalens högskola (Baran Curuklu) och restaurangen  Paul Taylor Lanthandel (Ruth Osborne). Några bostadsrättsföreningar medverkar för att utvärdera affärsmodeller som studeras. Neighbourfood nyttiggör resultat från Sharing Cities Sweden, ett nationellt program som undersöker delningsekonomi och medborgarinvolvering som påskyndare för klimatomställning i svenska städer. Fyra testbäddar i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö med ett 50-tal aktörer från kommuner, industri, akademi och civilsamhället finansieras 207-2021 av Vinnova och Viable Cities. RISE leder testbädden i Stockholm/Hammarby Sjöstad (Projektledare: Charlie Gullström)

Tillämpa AI för klimatet 
Förslaget bygger på teknisk integration av konceptet Farming as a Service med tillämpade AI-komponenter, simulering och visualisering (digital tvilling) och innovativa affärsmodeller för delningsekonomi som inkluderar grannar, både som konsumenter och producenter (så kallad peer-to-peer). Teknologi med hög mognadsgrad (TRL-nivå) har framtagits och finns i produktion hos Agtech-företaget Swegreen vilken utvecklas vidare till en nästa nivå av smart, fjärrstyrd och distribuerade produktionsanläggningar baserat på de affärsmodeller som prövas i projektet.

 

Sammanfattning

Projektnamn

Neighbourfood

Status

Pågående

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

RISE deltar som forskningspartner för att nyttja resultat från Sharing Cities Stockholm (digital tvilling, grannskapsplattform, ökad delning och resursutnyttjande mellan grannar för hälsa och välbefinnande saatt nå ett lokalt klimatmål i Hammarby Sjöstad)

Projektstart

Varaktighet

10 månader

Total budget

2Mkr

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion