Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Studier av sväljning med laboratoriemodell
Foto: Magnus Gotander

Modell av vår strupe för effektiv produktutveckling

Gothenburg Throat är en modell av den övre delen av strupen som är en passage för både luft, mat och vätska. Modellen används för att studera flödet av olika typer av mat för att utveckla mat som är behaglig och säker att svälja, och för att studera olika typer av sväljsvårigheter.

En modell av vår strupe möjliggör studier av sväljning

Syfte och mål

En laboratoriemodell av vår strupe, farynx, implementerades för att utveckla mat som är behaglig och säker att svälja, och för att studera olika typer av sväljproblem. I farynx uppstår de flesta sväljproblemen.

Utmaning

Sväljproblem, eller dysfagi, är relaterat till ålder och är därför ett växande problem då vi blir äldre och äldre. Speciellt äldre seniorer har problem,  40% av dem över 70 år, vilket leder till obehag, undernäring, förlorad muskelstyrka, lunginflamation, fallolyckor, vårdbehov och t.o.m. död.

Lösning

Projektet har utvecklat en strupmodell, Gothenburg throat, som kan efterlikna olika sväljproblem i farynx och karaktäriserar flödet hos en klunk i detalj med hjälp av ultraljudsteknik och manometri. Detta ger livsmedelsutvecklare ett hjälpmedel att utvärdera sina produkter i den mest kritiska sväljfasen, och medicinsk forskning ett verktyg för att studera sväljsvårigheter utan försökspersoner inblandade.

Effekt

En produktutvecklare för livsmedel kan med hjälp av modellen justera kompositionen för förbätrad och säkrare sväljning vilket är helt nödvändigt för producenter av dysfagimat, och en fördel för producenter av mat riktade mot den åldrande befolkningen. Detta leder till bättre livsmedel, friskare och mer oberoende seniorer, förbättrad livskvalitet och lägre vårdkostnader.

Sammanfattning

Projektnamn

Gothenburg Throat

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2014-2021

Total budget

7.2 MSEK

Partner

Malmö Universitetssjukhus/ Lunds Universitet

Finansiärer

Formas

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
12.Hållbar konsumtion och produktion
Mats Stading

Kontaktperson

Mats Stading

Senior forskare

+46 76 127 26 03

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.