Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Modell av strupe för effektiv produktutveckling

Gothenburg Throat är en modell av den övre delen av strupen som är en passage för både luft, mat och vätska. Modellen används för att studera flödet av olika typer av mat för att utveckla mat som är behaglig och säker att svälja, och för att studera olika typer av sväljsvårigheter.

Syfte och mål

Att implementera en lag-modell för vår strupe, farynx, där de flesta sväljproblem uppstår, för att utveckla mat som är behaglig och säker att svälja, och för att studera olika typer av sväljproblem.

Utmaning

Sväljproblem, eller dysfagi, är relaterat till ålder och är därför ett växande problem då vi blir äldre och äldre. Speciellt äldre seniorer har problem,  40% av dem över 70 år, vilket leder till obehag, undernäring, förlorad muskelstyrka, lunginflamation, fallolyckor, vårdbehov och t.o.m. död.

Lösning

Projektet har utvecklat en strupmodell, Gothenburg throat, som kan efterlikna olika sväljproblem i farynx och karaktäriserar flödet hos en klunk i detalj med hjälp av ultraljudsteknik och manometri. Detta ger livsmedelsutvecklare ett hjälpmedel att utvärdera sina produkter i den mest kritiska sväljfasen, och medicinsk forskning ett verktyg för att studera sväljsvårigheter utan försökspersoner inblandade.

Effekt

En produktutvecklare för livsmedel kan med hjälp av modellen justera kompositionen för förbätrad och säkrare sväljning vilket är helt nödvändigt för producenter av dysfagimat, och en fördel för producenter av mat riktade mot den åldrande befolkningen. Detta leder till bättre livsmedel, friskare och mer oberoende seniorer, förbättrad livskvalitet och lägre vårdkostnader.


Sammanfattning

Projektnamn

Gothenburg Throat

Status

Pågående

Ämnesområde

Jordbruk och livsmedel, Formulering, Preventiv hälsa

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2014-2018

Total budget

7.2 MSEK

Partner

Finansiärer

Projektets webbplats

Mats Stading

Kontaktperson

Mats Stading

Sektionschef

+46 10 516 66 37
mats.stading@ri.se

Läs mer om Mats