Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Publikhav och scen vid musikkonsert, konfetti flyger i luften
Foto: Elena de Soto

Lösningar för klimatsmarta evenemang

Lösningar för klimatsmarta evenemang tar fram och testar innovationer som minskar utsläpp vid olika typer av evenemang.

Projektet har som mål att skapa synlighet för svensk innovation på ett sätt som gynnar den svenska besöksnäringen.

Transporternas utsläpp av CO2 måste ner till nära noll inom cirka 10 år. Detta mål måste uppnås samtidigt som människor reser och träffas och har möjlighet att uppleva nya saker. I detta projekt kommer vi att ta fram, testa och utvärdera nya lösningar för besöksnäringen och därmed komma ett steg närmare hållbara, utsläppsfria evenemang.

Transporternas andel av de totala utsläppen från evenemang är ofta betydande. Projektet har en systemsyn som inkluderar lösningar inom områdena gods, persontransporter, livsmedel, övernattningar och andra energikrävande resurser.

Lösningar för evenemang blir lätt synliga och når människor i situationer då de är mer öppna för förändring. Projektets inriktning mot klimatåtgärder stödjer Sveriges innovationskraft och gynnar den svenska besöksnäringen. Projektet syftar även till att skapa spinoff-effekter avseende innovationer inom transport och mobilitet som kan implementeras i andra svenska städer, kommuner och regioner, samt även mot en global marknad.

----------------------------------------------------------------------------------

På gång i projektet: 

Under sommar/tidig höst planeras ytterligare tester av verktyget bland våra aktörer men också för externa aktörer. För mer information kontakta Erik Lundberg.

Ytterligare några tester i samband med evenemang kommer att äga rum under hösten

Slutseminarium planeras till den 6 november 2024 och kommer att ha en publik del. För mer info kontakta Kristina Holmgren.

------------------------------------------------------------------

Tidigare projekthändelser: 

Workshops och innovationslabb: 

Den 29 januari 2024 hölls ett projektinternt matchmakingevent för projektpartners för att hitta fler intressanta lösningar att testa under sommaren och hösten. För mer information kontakta, Steven Sarasini eller Filip Eklund @goteborg.com 

Den 20 november hölls det andra innovationslabbet där fördjupning i klimatsmarta lösningar för två fall kring godstransporter vid evenemang genomfördes. Resultaten visar på intressanta lösningar som vi kommer att jobba vidare med inom projektet.  För mer information kontakta Azadeh Kazemi @businessregion.se 

Den 4 oktober 2023 anordnades en workshop kring godstransporter och klimatsmarta lösningar, för mer info kontakta Kristina Holmgren /Michael Browne @handels.gu.se

Den 20 september 2023 anordnades en workshop inom persontransporter/mobilitet. Workshopen byggde vidare på resultaten från innovationslabbet kring persontransporter. Resultaten visar att det är vid boknings/köp-tillfället som det bästa tillfället att nå besökarna med kommunikation och erbjudanden samt då som flera avgörande beslut fattas som påverkar hur besökare beter sig på plats. Till verktyget kommer tips om informationsmaterial som kan delas med besökare och goda exempel på där man har lyckats få till ändrat beteende. För mer info kontakta Hans Arby.

Den 6 september 2023 anordnades ett uppföljningsmöte inom mat och dryck; ”Vägar till ett klimatsmart och godare event”. Här diskuterades checklistor för eventarrangörer, utbildningsmaterial och klimatberäkningar för måltider. Evenemangsarrangörer presenterade vilka åtgärder trender och förändringar de ser inom området, samt vilka konkreta åtgärder man redan genomfört vid sina evenemang. För mer information kontakta Maria Nehme O’Neill.

Den 28 augusti 2023 anordnades en digital workshop med fokus på Energi och resursanvändning. Vid workshopen diskuterades vilka stöd och verktyg som kan hjälpa eventarrangörer att förändra upplägg och utbud av energi, merchandise, förbrukningsvaror och avfallshantering. Men också vad man har testat och vad man skulle vilja testa vid evenemang för att minska energi och resursanvändningen. För mer info om denna workshop kontakta Jamilla Nilsson för mer information.

Den 19 april 2023 anordnades en digital workshop med fokus på Klimatsmarta lösningar för mat och dryck. Workshopen diskuterade branschens utmaningar, behov och potentiella lösningar ur både måltidsleverantörers, arrangörers och besökares perspektiv. För mer information kontakta Maria Nehme O’Neill

Den 18 april 2023 genomfördes det första Innovationslabbet inom ramen för projektet med inriktning mot persontransporter. För mer information om Innovationslabbet; kontakta Azadeh Kazemi @businessregion.se

Övrigt

Under hösten 2023 har vi också låtit partners och referensgrupp testa tidiga utkast av vårt verktyg och lämna input för att förbättra funktionalitet och därmed höja relevansen för användning för olika aktörer. 

Under sommaren 2023 har vi genomfört två tester kring persontransporter i samband med Coldplays konserter på Ullevi samt utvärderingar av tester kring återanvändning av textilier på olika sätt i samarbete Anna Lindgren vid Borås Science Park.  För mer info kring projektets tester, kontakta Steven Sarasini.

Sammanfattning

Projektnamn

Lösningar för klimatsmarta evenemang

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

25 månader

Total budget

6620 KSEK

Partner

Core partners:, Göteborgs Universitet, Business region Göteborg AB, Göteborg & Co, Got Event, Projektpartners:, Einride AB, Liseberg Aktiebolag, Lugerinc AB, MTR Express, Volvo Technology AB, EC2B Mobility, GLC Ekonomisk Förening, Smart Resenär, Göteborg Energi AB, Nobina Travis AB, Voi Technology AB, Compass Group AB, Generation Waste AB, Planeten Panter , Klimato AB, Greenfood AB, Stadsmiljöförvaltningen - Göteborgs stad, Svenska Mässan Gothia Towers, Sweden Meetx AB, Västtrafik AB, Samtrafiken , Velove Bikes AB, Göteborgs Friidrottsförbund, Göteborgsvarvet, Science Park Borås, Göteborg Film Festival, KåBe Power AB, Ullevi konferens och kiosker AB, Världsnaturfonden WWF

Finansiärer

Vinnova, FFI

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Kristina Holmgren

Kontaktperson

Kristina Holmgren

Forskare

+46 10 228 48 66

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.