Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Shower

Legionella­säkert och energi­effektivt tapp­varmvatten med begränsad volym

Optimering av energianvändning är centralt för hållbart samhällsbyggande. Temperaturen på tappvarmvattnet är viktigt och en kompromiss mellan energianvändning och mikrobiell säkerhet. En lösning med begränsad vattenvolym ger möjlighet att sänka vattentemperaturen utan ökad Legionellarisk.

Syfte och mål

Projektets mål är att minska förekomst av Legionella i tappvattensystem genom implementering av vattensystem med begränsad volym. Systemet är tänkt att ge ökad energieffektivitet med bibehållen säkerhet.

Utmaning

Optimering av energianvändning är en central aspekt i ett hållbart samhällsbyggande. En viktig bidragande faktor för effektivisering av energi är temperaturen på tappvarmvattnet. Den optimala temperaturen är ofta en kompromiss mellan energianvändning och mikrobiell säkerhet, framför allt risken för Legionella vid temperaturer lägre än 50 °C. De saneringsmetoder som används idag för att hantera förekomst av Legionella i vattenledningssystem är varken särskilt effektiva eller skonsamma mot installationerna. Det finns därför ett behov av att utveckla alternativa lösningar.

Lösning

I nya byggnader och vid ombyggnad är det viktigt att designa tappvarmvattensystem optimalt för att minimera både energianvändandet och risken för Legionella. En metod som prövats framgångsrikt i Tyskland och Danmark innebär användande av en liten volym tappvarmvatten (max 3 liter) som värms upp vid behov, d.v.s. då det tappas ur kranen. Ytterligare studier är nödvändiga för att kunna utvärdera möjligheten för implementering av denna metod under svenska förhållanden. För att korrekt bedöma riskerna är det dessutom nödvändigt att under kontrollerade förhållanden studera hur en biofilm med Legionella byggs upp i systemet.

Effekt

Det undersökta systemet har stor potential att ge ett bättre skydd mot Legionella-tillväxt och samtidigt bidra till väsentligt minskad energiförbrukning.

Sammanfattning

Projektnamn

Legionella-säkra tappvattensystem

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2016-2020

Partner

Lunds universitet, 19 övriga deltagare bidrar med olika kompetens; fastighetsägare, teknikleverantörer, energibolag, konsulter

Finansiärer

Forskningsrådet Formas, Projektinfo i Formas databas

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Senior forskare

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Vatten

Hur mycket rent, drickbart vatten har du använt idag? Många gånger slår vi säkert på kranen utan att tänka. Men dricksvatten är en lyxvara i många delar av världen. Varje år blir barn och vuxna sjuka och dör på grund av smutsigt v…
Test & demo

Cleaning Innovation

En testbädd som tar ett helhetsgrepp på både miljöaspekter och effektivitet inom rengöring och desinfektion.
Expertis

Vatten­försörjning och vatten­användning

Klimatförändringar, urbanisering och åldrad infrastruktur innebär påtagliga utmaningar för vattenförsörjningen både i Sverige och globalt. För att hantera utmaningarna och säkerställa en långsiktigt hållbar vattentillgång krävs vä…
Tjänst

Swat team - för utredning av rengöringsproblem

Testbädden Cleaning Innovation erbjuder ett team av kunniga experter som tillsammans med er löser era rengöringsproblem.
Område

Samhällsbyggnad

Framtidens städer och samhällen är hållbara och livskraftiga. Där finns smarta integrerade system för mobilitet, vatten, energi och material. I smarta städer betraktas avfall som en resurs och återanvänds eller återvinns. Resilien…
Expertis

Rengöring och desinfektion

Blir det inte så rent som det borde? Vilka kemikalier eller material är bäst? Hur mäter man renhet? Hur kan man resursoptimera sin rengöringsprocess?
Område

Infektionskontroll

Omkring 700 000 människor i världen dör varje år till följd av infektioner orsakade av resistenta mikroorganismer. Enligt WHO utgör antibiotikaresistens ett av de största hoten mot vår hälsa. Utvecklingen hänger ihop med en ofta f…
Berättelse

UV-lysdioder ska göra rent vatten tillgängligt

Tillgången till rent vatten är en av de viktigaste utmaningarna världen står inför idag. Enligt Världshälsoorganisationen WHO beräknas hälften av jordens befolkning leva i områden med högbelastning på tillgången till rent vatten. …