Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Legionella­säkert och energi­effektivt tapp­varmvatten med begränsad volym

Optimering av energianvändning är centralt för hållbart samhällsbyggande. En bidragande faktor för optimeringen är temperaturen på tappvarmvattnet. Det är en kompromiss mellan energianvändning och mikrobiell säkerhet. I projektet studeras en lösning med begränsad vattenvolym som ger möjlighet att sänka vattentemperaturen utan ökad Legionellarisk.

Syfte och mål

Projektets mål är att minska förekomst av Legionella i tappvattensystem genom implementering av vattensystem med begränsad volym. Systemet är tänkt att ge ökad energieffektivitet med bibehållen säkerhet.

Utmaning

Optimering av energianvändning är en central aspekt i ett hållbart samhällsbyggande. En viktig bidragande faktor för effektivisering av energi är temperaturen på tappvarmvattnet. Den optimala temperaturen är ofta en kompromiss mellan energianvändning och mikrobiell säkerhet, framför allt risken för Legionella vid temperaturer lägre än 50 °C. De saneringsmetoder som används idag för att hantera förekomst av Legionella i vattenledningssystem är varken särskilt effektiva eller skonsamma mot installationerna. Det finns därför ett behov av att utveckla alternativa lösningar.

Lösning

I nya byggnader och vid ombyggnad är det viktigt att designa tappvarmvattensystem optimalt för att minimera både energianvändandet och risken för Legionella. En metod som prövats framgångsrikt i Tyskland och Danmark innebär användande av en liten volym tappvarmvatten (max 3 liter) som värms upp vid behov, d.v.s. då det tappas ur kranen. Ytterligare studier är nödvändiga för att kunna utvärdera möjligheten för implementering av denna metod under svenska förhållanden. För att korrekt bedöma riskerna är det dessutom nödvändigt att under kontrollerade förhållanden studera hur en biofilm med Legionella byggs upp i systemet.

Effekt

Det undersökta systemet har stor potential att ge ett bättre skydd mot Legionella-tillväxt och samtidigt bidra till väsentligt minskad energiförbrukning.


Sammanfattning

Projektnamn

Legionella-säkra tappvattensystem

Status

Pågående

Område

Infektionskontroll, Mikrobiologisk säkerhet, Vatten

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Partner

Lunds universitet, 19 övriga deltagare bidrar med olika kompetens; fastighetsägare, teknikleverantörer, energibolag, konsulter

Finansiärer

Forskningsrådet Formas, Projektinfo i Formas databas

FN:s globala hållbarhetsmål

Hälsa och välbefinnande
Rent vatten och sanitet
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen

Koordinator

Projektmedlemmar

Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

+46 10 516 67 30
charlotta.lofstrom@ri.se

Läs mer om Charlotta

Relaterat

Område

Vatten

Hur mycket rent, drickbart vatten har du använt idag? Många gånger slår vi säkert på kranen utan att tänka. Men rent vatten är en lyxvara i många delar av världen. Varje år blir barn och vuxna sjuka och dör på grund av smutsigt va…
Område

Samhällsbyggnad

Framtidens städer och samhällen är hållbara och livskraftiga. Där finns smarta integrerade system för mobilitet, vatten, energi och material. I smarta städer betraktas avfall som en resurs och återanvänds eller återvinns. Resilien…
Område

Infektionskontroll

Omkring 700 000 människor i världen dör varje år till följd av infektioner orsakade av resistenta mikroorganismer. Enligt WHO utgör antibiotikaresistens ett av de största hoten mot vår hälsa. Utvecklingen hänger ihop med en ofta f…
Område

Livsmedel

Konsumenter och samhället ställer allt högre krav på att mat i framtiden ska vara både hållbart och etiskt producerad och samtidigt ha en positiv inverkan på vår hälsa. Tillsammans med kunder och partners utvecklar vi hållbara sys…
Område

Mikrobiologisk säkerhet

I västvärlden blir en av sex individer magsjuka via livsmedel varje år. Och omkring 10 procent av de som vårdas på sjukhus i Sverige drabbas av mikrobiologiskt orsakade infektioner. Samhällets liksom företagens kostnader för detta…
Område

Preventiv hälsa

Inom området preventiv hälsa samlas forskare, samhällsaktörer och näringsliv i forsknings- och innovationsprojekt med det gemensamma målet att förebygga sjukdom – sett ifrån alla perspektiv; människa, system, politik och teknik. E…