Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Test av lättviktsgrindar

Lättviktsgrindar av höghållfast stål för säkrare djurhantering

Vid hantering och drivning av nötkreatur används olika typer av grindar och grindsystem. Grindarna är ofta tunga och otympliga vilket utgör en arbetsmiljörisk. En annan risk är om grindar och grindsystemet försvårar djurhanteringen. Vårt mål är bl.a. att utveckla och tillverka lättare grindar för förbättrad arbetsmiljö och bättre djurvälfärd.

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att förbättra arbetsmiljö och djurvälfärd vid hantering och drivning av nötkreatur i de hanteringssystem där mobila grindar används. Detta genom att utveckla och konstruera lättviktsgrindar i höghållfast stål. Grindarna kommer sedan att testas i ett hanteringssystem med unik och ny geometri avseende grindarnas inbördes placering. Detta för att bidra till förbättrad arbetsmiljö liksom ökad effektivitet i arbetet med drivning och hantering. Dessutom kommer projektet bidra till förbättrad djurvälfärd då djuren förväntas uppleva mindre stress i hanteringssystemet. 

Utmaning

Många av dagens mobila grindsystem för hantering och drivning av nötkreatur är tunga och svårarbetade. Detta kan ge upphov till förslitnings- och belastningsskador hos användaren. En annan risk med ett dåligt utformat hanteringssystem är att det kan leda till att djuren stressas vilket leder till försämrad djurvälfärd likväl som ökade risker för arbetsolyckor.   

Lösning

Avsikten med detta projekt är att utveckla och konstruera nya lättviktgrindar av höghållfast stål. Grindarna kommer utformas med hänsyn till arbetsmiljö och djurvälfärd. Grindarna kommer sedan att testas i ett hanteringssystem där grindarna monteras i en ny geometri för att främja djurens rörelser i systemet vilket reducerar stress hos djuren. 

Effekt

Projektet förväntas resultera i nya typer av lättviktsgrindar av höghållfast stål samt nytt mobilt hanterings- och drivningssystem för nötkreatur.  

Sammanfattning

Projektnamn

Lättviktsgrindar av höghållfast stål

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

2 100 462 kr

Partner

Parsteel AB (tidigare Nilssons Plåtindustrier AB), SSAB EMEA AB, Smart Djurhantering, Sveriges Lantbruksuniversitet, Lantbrukare Lars Olsson

Finansiärer

EIP Agri via Jordbruksverkets Landsbygdsprogrammet

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Cecilia Hagberg

Kontaktperson

Cecilia Hagberg

Forskare

+46 10 516 69 26

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.