Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Fisk på marknad
Foto: Xinmei Feng

Kunskapssammanställning om äggmassa som fiskfoder ingrediens i Sverige

I Sverige finns ett ökat intresse för fiskodling, men fiskfodret står för en betydande andel av fiskens klimatpåverkan. Projektet sammanställer därför möjligheter och hinder med att förädla en sidoström från den svenska äggindustrin till att bli fiskfoder. Visionen är att för att på sikt kunna odla mer fisk i Sverige.

Syfte och mål

Inom Formas projektet 2020-03122 (ingår i det Nationella forskningsprogrammet för livsmedel) sammanställer vi möjligheter och hinder för att värdeförädla en sidoström bestående av trasiga ägg med skal från den svenska äggindustrin. Idén är att denna sidoström ska kunna värdeförädlas till en ingrediens lämplig för fiskfoder. Sammanställningen ska dessutom omfatta lämplig bearbetnings- och torkningsteknik som kan möjliggör tillvaratagande av värdefulla näringsämnen såsom proteiner och mineraler som i nuläget inte tas tillvara i näringskedjan. Istället för att skapa dyra avfallshanteringskostnader, är förhoppningen att äggmassan ska kunna användas som råvara i fiskfoder. Vilket kan den ge både bättre utväxling i primärproduktionen och samtidigt skapa möjligheter för fiskfoderproduktion på storskalig i nationell nivå.

Utmaning

Livsmedelsverket rekommenderar en ökad nationell konsumtion av fisk och skaldjur, som är både näringsrika och hälsosamma. Men fisken vi äter är till stor del importerad och odlad i andra länder, med en avsevärd miljöpåverkan. I Sverige finns goda förutsättningar att producera resurssmarta, marina livsmedel med låg klimatpåverkan samt god tillgång till både söt- och saltvatten. Det har bidragit till ett ökat intresse för fiskodling i Sverige. En stor utmaning i att skapa en hållbar fiskproduktion är att ta fram energi- och råvarueffektiva bearbetnings- och tillverkningstekniker för fiskfodret. Fiskfodret står för en betydande andel av fiskens klimatpåverkan, och idag finns det ingen nationell fiskfoderproduktion i Sverige. Samtidigt skickas den näringsrika sidoströmmen av skal med äggrester, från äggproduktionen, idag till biogasanläggningar med en extra kostnad som påföljd. Det är två, i nuläget, skilda branscher där det inte finns någon stark koppling mellan och således saknas även kunskap om fiskfoderproduktion från äggmassa.

Lösning

Projektet sammanställer möjligheter och hinder för att öka värdeförädlingen av denna sidoström i Sverige. Projektet kommer att:

  1. Sammanställa vetenskaplig litteratur för att identifiera potentiell teknik för resurssmart och energieffektiv produktion av en säker, funktionell fiskfoderingrediens från äggströmmen;
  2. Sammanställa den nationella tillgängligheten av äggsidesström från äggindustrin;
  3. Intervjua relevanta aktörer och samla aktuella behov angående genomförbarhet från ett tekniskt, ekonomiskt och miljöperspektiv med intressenter;
  4. Sprida kunskap från tillgängliga forskningsresultat till det svenska näringslivet för att öka dess konkurrenskraft.

Effekt

Projektet ska:

  1. Skapa mervärde för underutnyttjad biomassa, vilket gynnar jordbrukare och lokala industrier;
  2. Skapa jobb genom att identifiera nya konkurrenskraftiga tillverkningsmetoder och affärsmöjligheter att producera råa material för fiskfoder i Sverige;
  3. Bidra till effektiv användning av råvaror genom återvinningsflöden.

Därigenom kan ingredienser till ett resurssmart, hållbart och näringsriktigt fiskfoder tillverkas nationellt, med goda förutsättningar att bidra till en konkurrenskraftig fiskodling i Sverige, på samtid att öka hållbarhet för äggindustri.

Målgruppen är entreprenörer, investerare och beslutsfattare som bidrar till en hållbar, konkurrenskraftig livsmedelsindustrin. Projektresultatet ska bidra till globala målen för hållbar utveckling i 02 ingen hunger; 09 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Sammanfattning

Projektnamn

Äggmassa som fiskfoder ingrediens

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

1492000

Finansiärer

Formas

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Xinmei Feng

Kontaktperson

Xinmei Feng

Forskare

Läs mer om Xinmei

Kontakta Xinmei

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.