Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Fisk på marknad
Foto: Xinmei Feng

Kunskapssammanställning om äggmassa som fiskfoder ingrediens i Sverige

I Sverige finns ett ökat intresse för fiskodling, men fiskfodret står för en betydande andel av fiskens klimatpåverkan. Projektet sammanställer därför möjligheter och hinder med att förädla en sidoström från den svenska äggindustrin till att bli fiskfoder. Visionen är att för att på sikt kunna odla mer fisk i Sverige.

Syfte och mål

Inom Formas projektet 2020-03122 (ingår i det Nationella forskningsprogrammet för livsmedel) sammanställer vi möjligheter och hinder för att värdeförädla en sidoström bestående av trasiga ägg med skal från den svenska äggindustrin. Idén är att denna sidoström ska kunna värdeförädlas till en ingrediens lämplig för fiskfoder. Sammanställningen ska dessutom omfatta lämplig bearbetnings- och torkningsteknik som kan möjliggör tillvaratagande av värdefulla näringsämnen såsom proteiner och mineraler som i nuläget inte tas tillvara i näringskedjan. Istället för att skapa dyra avfallshanteringskostnader, är förhoppningen att äggmassan ska kunna användas som råvara i fiskfoder. Vilket kan den ge både bättre utväxling i primärproduktionen och samtidigt skapa möjligheter för fiskfoderproduktion på storskalig i nationell nivå.

Utmaning

Livsmedelsverket rekommenderar en ökad nationell konsumtion av fisk och skaldjur, som är både näringsrika och hälsosamma. Men fisken vi äter är till stor del importerad och odlad i andra länder, med en avsevärd miljöpåverkan. I Sverige finns goda förutsättningar att producera resurssmarta, marina livsmedel med låg klimatpåverkan samt god tillgång till både söt- och saltvatten. Det har bidragit till ett ökat intresse för fiskodling i Sverige. En stor utmaning i att skapa en hållbar fiskproduktion är att ta fram energi- och råvarueffektiva bearbetnings- och tillverkningstekniker för fiskfodret. Fiskfodret står för en betydande andel av fiskens klimatpåverkan, och idag finns det ingen nationell fiskfoderproduktion i Sverige. Samtidigt skickas den näringsrika sidoströmmen av skal med äggrester, från äggproduktionen, idag till biogasanläggningar med en extra kostnad som påföljd. Det är två, i nuläget, skilda branscher där det inte finns någon stark koppling mellan och således saknas även kunskap om fiskfoderproduktion från äggmassa.

Lösning

Projektet sammanställer möjligheter och hinder för att öka värdeförädlingen av denna sidoström i Sverige. Projektet kommer att:

  1. Sammanställa vetenskaplig litteratur för att identifiera potentiell teknik för resurssmart och energieffektiv produktion av en säker, funktionell fiskfoderingrediens från äggströmmen;
  2. Sammanställa den nationella tillgängligheten av äggsidesström från äggindustrin;
  3. Intervjua relevanta aktörer och samla aktuella behov angående genomförbarhet från ett tekniskt, ekonomiskt och miljöperspektiv med intressenter;
  4. Sprida kunskap från tillgängliga forskningsresultat till det svenska näringslivet för att öka dess konkurrenskraft.

Effekt

Projektet ska:

  1. Skapa mervärde för underutnyttjad biomassa, vilket gynnar jordbrukare och lokala industrier;
  2. Skapa jobb genom att identifiera nya konkurrenskraftiga tillverkningsmetoder och affärsmöjligheter att producera råa material för fiskfoder i Sverige;
  3. Bidra till effektiv användning av råvaror genom återvinningsflöden.

Därigenom kan ingredienser till ett resurssmart, hållbart och näringsriktigt fiskfoder tillverkas nationellt, med goda förutsättningar att bidra till en konkurrenskraftig fiskodling i Sverige, på samtid att öka hållbarhet för äggindustri.

Målgruppen är entreprenörer, investerare och beslutsfattare som bidrar till en hållbar, konkurrenskraftig livsmedelsindustrin. Projektresultatet ska bidra till globala målen för hållbar utveckling i 02 ingen hunger; 09 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Sammanfattning

Projektnamn

Äggmassa som fiskfoder ingrediens

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

1492000

Finansiärer

Formas

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Markus Langeland

Kontaktperson

Markus Langeland

Forskare

+46 10 516 66 35

Läs mer om Markus

Kontakta Markus
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Fiskfoder av trä kan lösa överfisket

Fisken du äter till middag har också ätit fisk till middag. Men eftersom våra hav snart är överfiskade behövs andra alternativ istället för att använda fisk i fodret. Ett nytt sätt är att tillverka fiskfoder av trä.
Projekt

FISK

Fiskfoder består ofta av fisk- eller sojamjöl. Det är inte hållbart när produktionen av odlad fisk ökar. RISE Processum och RISE PFI har utvecklat en metod för att göra fiskfoder av hållbara proteinkällor från skogen. Det internat…
Projekt

Algers roll i ett hållbart livsmedelssystem - miljö och nutrition

Framtidens utbud och konsumtion av alger förväntas öka både i Sverige och globalt, med stor kommersiell potential. Projektet kommer att möta behovet av ökad kunskap om algers miljöpåverkan, nutritionella kvalitet och hälsoeffekter…
Pressmeddelande

Storsatsning på hållbart livsmedelssystem

Nu etableras fyra nya centrum för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. RISE medverkar i samtliga. Forskningsrådet Formas mångmiljonsatsning innebär att svenskt primärproduktion och livsmedelsindustri kan ta en leda…
Projekt

Vallbaserade produkter för enkelmagade djur – ett steg mot kommersialisering

Detta projekt handlar om att förädla vall för att möta en faktisk efterfrågan på proteiner till framför allt ekologisk fjäderfäproduktion samt möta en förväntad ökad efterfrågan på sojafria foderlösningar till enkelmagade djur. Pr…
Projekt

Fermenterade vegetabiliska livsmedel med Nordiskt-Baltiskt ursprung

Under 2019-2020 arbetar ett gäng forskare och företag med att utveckla en växtbaserad yoghurt som går under namnet ”Yoggibean”.

FINEST - Partners & Centrumledning

FINEST är ett centrum som består av forskare från RISE, Chalmers och Uppsala universitet samt femton industriföreträdare från den svenska livsmedelskedjan. Tillsammans accelererar vi den nödvändiga omställningen av livsmedelsystem…
Expertis

Mikrobiologiskt säker och hållbar mat

Livsmedel måste vara säkra och förväntas dessutom vara hållbara! RISE erbjuder ett antal tjänster och verktyg för att designa för en mikrobiologiskt säker och hållbar produkt.