Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Hållbar ytbehandling

Kompetenscentrum för en hållbar ytbehandlings-industri: SurfCenter

Idag, när hållbarhetsaspekterna är mer relevanta än någonsin, hur möter den svenska ytbehandlingsindustrin hållbarhetsutmaningarna? Hur kan vi minska koldioxidavtrycket från våra processer? Hur främjar vi användningen av ytbehandling som ett verktyg för hållbar utveckling? Och kanske viktigast av allt – hur gör vi det tillsammans?

Hållbarhet har varit i fokus för ytbehandlingsindustrin. Processernas och materialens egenskaper driver branschen framåt i sökandet efter nya och förbättrade alternativ för att uppnå miljövänligare produktionssystem och följa nya och ökande regelverk utan att göra avkall på kvalitet och kostnader. Idag hanteras den här typen av insatser ofta som enskilda, separata projekt, i små konstellationer. Men med det ökade behovet av en snabb förändring och omställning för att möta klimatutmaningen krävs ett mer effektivt tillvägagångssätt.

Under 2021 inledde RISE en satsning för att inrätta ett kompetenscentrum för en hållbar ytbehandlingsindustri: SurfCenter. Tillsammans med ett antal partners har RISE arbetat med att koppla in fler aktörer samt tagit fram ett programinnehåll, roadmap och organisation för SurfCenter. Arbetet har resulterat i en ansökan om att få starta SurfCenter vilken skickades in till Vinnova-utlysningen ”Kompetenscentrum inom Hållbar industri och Digital omställning 2024". Utlysningens sista ansökningsdag var 1 mars 2023 och i augusti 2023 meddelas Vinnova vilka kompetenscentra som blir beviljade medel och som kommer att starta.

SurfCenter kommer bestå av en grupp aktörer med en gemensam vision och strategi att skapa en långsiktig högkvalitativ forskningsmiljö där resultaten kan delas mellan parterna och främja skapandet av nya innovationer. Syftet med SurfCenter är att genom ett omfattande arbete övervinna de hållbarhetsutmaningar (ekonomiska, sociala och ekologiska), som ytbehandlingsindustrin står inför. Genom att sammanföra forskningsinstitut, universitet och företag (från OEM till små och medelstora företag) kommer SurfCenter att vara ett centrum för excellent forskning med målet att utveckla den bästa tillgängliga tekniken för snabb implementering i produktionslinjer och att se över hela livscykeln för de aktuella processerna.

SurfCenters partners

SurfCenters planeringsprojekt leddes av RISE med stöd från Volvo AB, Scania, Ikea of Sweden, SAAB AB, Provexa Technology, Ionbond, Svensk Pulverlackteknisk Förening, Svensk Ytbehandlingsförening, Linköpings Universitet, Fraunhofer-Chalmers Center och IVL Svenska miljöinstitutet. Och under 2022 nya partners engagerade sig i arbetet och blev en del av konsortiet. De är Högskolan Väst, Nautrvårdsverket, Volvo Cars, Azelio, IGP Powder, Stena Recylcing, Element Material Technology, Nyli Metrology och Svetskommissionen (AG42c Termisk sprutning). 

Vad kommer SurfCenter att erbjuda?

Visionen är att SurfCenter ska samla tillämpad FoU inom ytbehandlingsområdet med fokus på svenska företagsbehov av en hållbar utveckling. Vi ser ett center där kommer experter inom hållbarhet, cirkulär ekonomi och livscykelanalys samarbetar med process- och materialspecialister för att klara branschens utmaningar och säkerställa den svenska konkurrenskraft på den globala marknaden.

Centret kommer att möjliggöra detta genom:

  • Tillgång till testbäddar på institut, universitet och företag
  • Initiera och genomföra projekt enligt den effektlogik som framtagits i planeringsfasen
  • Initiering och genomförande av doktorandstudier
  • Nära samarbete inom partnerskapet

Mer information om planerade organisation och roadmap för SurfCenter hittas neråt.

Vad händer nu?

SurfCenter ska fokusera på generella frågor som att minska CO2-avtrycket, minska användningen av energi och resurser, hålla koll på nya regelverk, substitution av fossilbaserade material mot biobaserade material, cirkularitet av ytbehandlade komponenter etc. genom att identifiera de särskilda utmaningar som är förknippade med ytbehandlingsindustrin. Några frågor vi behöver besvara är: vilka teknologier/processer används för närvarande, vilken typ av hållbarhetseffekt förväntar vi oss, vilka möjliga lösningar finns, vilken typ av kompetens och partnerskap behövs? 

Mer info

Sammanfattning

Projektnamn

Planeringsprojekt - SurfCenter

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

ca. 1,5 år

Total budget

1 500 000 SEK

Partner

RISE, FCC, LiU, Volvo AB, Scania, IKEA, SAAB, Provexa Technology, Ionbond, IVL, SPF, SYF

Finansiärer

Kompetenscentrum inom Hållbar industri och Digital omställning 2024, Planeringsbidrag Kompetenscentrum Hållbar Industri - 2021

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
6.Rent vatten och sanitet
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Charlotte Ireholm

Kontaktperson

Charlotte Ireholm

Forskare

+46 10 228 47 44

Läs mer om Charlotte

Kontakta Charlotte
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Cecilia Goyenola

Kontaktperson

Cecilia Goyenola

Researcher/Forskare

+46 70 780 62 17

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Funktionella ytor

En ytas egenskap är ofta avgörande för funktionen hos ett material. Inom RISE har vi expertis inom ytbehandling, ytmodifiering och ytbeläggningar, och kan hjälpa dig uppnå önskad funktion hos en yta eller ett material.
Expertis

Ytbehandling

Hur påverkas en lackerad yta av fläckar med fett eller oxider? Ytbehandling av olika material blir allt viktigare för process- och produktutveckling. På RISE har vi kunskap, resurser och kompetens att både ytbehandla och utvärdera…
Test & demo

Paint center

Vid testbädden Paint center kan företag prova och utvärdera olika förbehandlings- och lackeringsmetoder, kemikalier och färger för de flesta typer av lackering. Vi har expertis genom hela värdekedjan, från kemikalie- och utrustnin…
Expertis

Torr förbehandling med plasma och laser

Med plasma och laser är det möjligt att snabbt rengöra och förändra en yta kemiskt och strukturellt. Metoderna kan användas för att skapa starkare och tillförlitliga limförband eller lackskikt. RISE använder torr förbehandling för…
Expertis

Korrosionsskydd

Korrosion eller rost kan bekämpas på många sätt. Vilken metod för korrosionsskydd som är mest lämplig i det enskilda fallet beror på faktorer som aktuell miljö, applikationsområden, livslängdskrav med mera.
Expertis

Nanoteknologi

I nanomaterialskalan (under 100 nm) uppstår unika egenskaper, till exempel optiska, elektroniska, mekaniska och magnetiska. RISE erbjuder ett brett spektrum av expertis som hjälper dig att aktivera dessa unika egenskaper i din pro…
Expertis

Ytanalys

Inom materialdesign är ytans egenskaper hos din produkt ofta mycket viktiga för att uppnå önskad prestanda. Ytanalyser hos RISE kan ge lösningar på många av dina utmaningar, till exempel att använda vid felsökning av din produkt.
Test & demo

Ytanalys och ytdesign

Ytanalys och ytdesign testbädden innefattar laboratorier utrustade för karakterisering och optimering av ytor och ytinteraktioner. Vi på RISE erbjuder en helhetslösning för karakterisering och optimering av ytor och ytinteraktione…