Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Hållbar ytbehandling

Kompetenscentrum för en hållbar ytbehandlings-industri: SurfCenter

Idag, när hållbarhetsaspekterna är mer relevanta än någonsin, hur möter den svenska ytbehandlingsindustrin hållbarhetsutmaningarna? Hur kan vi minska koldioxidavtrycket från våra processer? Hur främjar vi användningen av ytbehandling som ett verktyg för hållbar utveckling? Och kanske viktigast av allt – hur gör vi det tillsammans?

kommande-evenemang

Hållbarhet har genom alla tider varit i fokus för ytbehandlingsindustrin. Processernas och materialens egenskaper driver branschen framåt i sökandet efter nya och förbättrade alternativ för att uppnå miljövänligare produktionssystem och följa nya och ökande regelverk utan att göra avkall på kvalitet och kostnader. Idag hanteras den här typen av insatser ofta som enskilda, separata projekt, i små konstellationer. Men med det ökade behovet av en snabb förändring och omställning för att möta klimatutmaningen krävs ett mer effektivt tillvägagångssätt.

Under 2021 inledde RISE en satsning för att inrätta ett kompetenscentrum för en hållbar ytbehandlingsindustri: SurfCenter. Kompetenscentrat kommer bestå av en grupp aktörer med en gemensam vision och strategi att skapa en långsiktig högkvalitativ forskningsmiljö där resultaten kan delas mellan parterna och främja skapandet av nya innovationer. Syftet med SurfCenter är att genom ett omfattande arbete övervinna de hållbarhetsutmaningar (ekonomiska, sociala och ekologiska), som ytbehandlingsindustrin står inför. Genom att sammanföra forskningsinstitut, universitet och företag (från OEM till små och medelstora företag) kommer SurfCenter att vara ett centrum för excellent forskning med målet att utveckla den bästa tillgängliga tekniken för snabb implementering i produktionslinjer och att se över hela livscykeln för de aktuella processerna.

Första steget för skapande av SurfCenter var godkännande av planeringsbidrag i form av finansiering från Vinnova för att driva ett ettårigt planeringsprojekt med målet att bygga konsortium och utveckla kompetenscentrets idéer för ett hållbart långsiktigt kompetenscentrum. Planeringsprojektet förväntas resultera i en konkurrenskraftig ansökan till Vinnova-utlysningen ”Kompetenscentrum inom Hållbar industri och Digital omställning 2024, med sista ansökningsdag 1 mars 2023. Under planeringsprojektets första halvår försöker vi lägga grunden till centrat genom att identifiera ytbehandlingsindustrins gemensamma utmaningar och bygga ett starkt konsortium för centrat. Under andra halvåret kommer arbetet att fokusera på att definiera och konceptualisera kompetenscentrat och att skriva ansökan till Vinnova. En översiktlig tidsplan visas i bilden nedan.

tidplan

SurfCenters planeringsprojekt leds av RISE med stöd från Volvo AB, Scania, Ikea of Sweden, SAAB AB, Provexa Technology, Ionbond, Svensk Pulverlackteknisk Förening, Svensk Ytbehandlingsförening, Linköpings Universitet, Fraunhofer-Chalmers Center och IVL Svenska miljöinstitutet. Observera att: För ansökan om kompetenscenter SurfCenter behövs fler samarbetspartners!

Vad kommer SurfCenter att erbjuda?

Det är kärnfrågan vi behöver besvara, och för att hitta svaret på den frågan behöver vi få in åsikter från industriföretag, forskningsinstitut och universitet om status och behov för ytbehandlingsindustrin inom hållbarhetsområdet genom en öppen dialog.

Visionen är att SurfCenter ska samla tillämpad FoU inom ytbehandlingsområdet med fokus på svenska företagsbehov av en hållbar utveckling. Vi ser ett center där kommer experter inom hållbarhet, cirkulär ekonomi och livscykelanalys samarbetar med process- och materialspecialister för att klara branschens utmaningar och säkerställa den svenska konkurrenskraft på den globala marknaden.

Centret kommer att möjliggöra detta genom:

  • Tillgång till testbäddar på institut, universitet och företag
  • Initiera och genomföra projekt enligt den effektlogik som framtagits i planeringsfasen
  • Initiering och genomförande av doktorandstudier
  • Nära samarbete inom partnerskapet

Vad händer nu?

Att bygga ett kompetenscentrum är ett stort uppdrag som kräver tvärvetenskaplig representation från företag och forskningsorganisationer som kan definiera en vision och en strategi för centret. Därför höll vi en första planeringsworkshop för SurfCenter den 21 april 2022 där parter i planeringsprojektet tillsammans med några andra intresserade företag träffades för en inspirationsdag för idéutbyte som ett steg på vägen mot skapandet av kompetenscentrat.

En utgångspunkt för diskussionen är tanken att SurfCenter ska fokusera på generella frågor som att minska CO2-avtrycket, minska användningen av energi och resurser, hålla koll på nya regelverk, substitution av fossilbaserade material mot biobaserade material, cirkularitet av ytbehandlade komponenter etc. genom att identifiera de särskilda utmaningar som är förknippade med ytbehandlingsindustrin. Några frågor vi behöver besvara är: vilka teknologier/processer används för närvarande, vilken typ av hållbarhetseffekt förväntar vi oss, vilka möjliga lösningar finns, vilken typ av kompetens och partnerskap behövs? 

 

KOMMANDE EVENEMANG - SurfCenter F2F  Möte i Stockholm.

Kontakta oss om du vill delta! Om du kan inte vara på plats med oss i RISE, Stockholm, du kan även få möjligheten att delta via Teams.

agenda

Mer info

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
6.Rent vatten och sanitet
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Charlotte Ireholm

Kontaktperson

Charlotte Ireholm

Forskare

Läs mer om Charlotte

Kontakta Charlotte
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Cecilia Goyenola

Kontaktperson

Cecilia Goyenola

Researcher/Forskare

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Funktionella ytor

En ytas egenskap är ofta avgörande för funktionen hos ett material. Inom RISE har vi expertis inom ytbehandling, ytmodifiering och ytbeläggningar, och kan hjälpa dig uppnå önskad funktion hos en yta eller ett material.
Expertis

Ytbehandling

Hur påverkas en lackerad yta av fläckar med fett eller oxider? Ytbehandling av olika material blir allt viktigare för process- och produktutveckling. På RISE har vi kunskap, resurser och kompetens att både ytbehandla och utvärdera…
Test & demo

Paint center

Vid testbädden Paint center kan företag prova och utvärdera olika förbehandlings- och lackeringsmetoder, kemikalier och färger för de flesta typer av lackering. Vi har expertis genom hela värdekedjan, från kemikalie- och utrustnin…
Expertis

Torr förbehandling med plasma och laser

Med plasma och laser är det möjligt att snabbt rengöra och förändra en yta kemiskt och strukturellt. Metoderna kan användas för att skapa starkare och tillförlitliga limförband eller lackskikt. RISE använder torr förbehandling för…
Expertis

Korrosionsskydd

Korrosion eller rost kan bekämpas på många sätt. Vilken metod för korrosionsskydd som är mest lämplig i det enskilda fallet beror på faktorer som aktuell miljö, applikationsområden, livslängdskrav med mera.
Expertis

Nanoteknologi

I nanomaterialskalan (under 100 nm) uppstår unika egenskaper, till exempel optiska, elektroniska, mekaniska och magnetiska. RISE erbjuder ett brett spektrum av expertis som hjälper dig att aktivera dessa unika egenskaper i din pro…
Expertis

Ytanalys

Inom materialdesign är ytans egenskaper hos din produkt ofta mycket viktiga för att uppnå önskad prestanda. Ytanalyser hos RISE kan ge lösningar på många av dina utmaningar, till exempel att använda vid felsökning av din produkt.
Test & demo

Ytanalys och ytdesign

Ytanalys och ytdesign testbädden innefattar laboratorier utrustade för karakterisering och optimering av ytor och ytinteraktioner. Vi på RISE erbjuder en helhetslösning för karakterisering och optimering av ytor och ytinteraktione…