Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Moxxi-museet Rom

Klimatneutral cement- och betongindustri

Projektet BETCRETE 2.0 samlar 19 parter i en nationell strategi med målet att samordna och kommunicera aktiviteter för implementering av cement- och betongindustrins färdplaner.

Syfte och mål

De övergripande målen är att minska CO2-utsläpp, att adressera gemensamma flaskhalsar för accelererad klimatneutral omställning och hantera, och dela, de risker och finansieringsbehov ett storskaligt teknikskifte innebär utmed värdekedjan.

Utmaning

Sektorns vilja till omställning är tydlig, men till stor del fokuserad på det egna företaget. Framtagning och tillämpning av resurseffektivt cement och betong kräver samverkan över flera branscher med fokus på gemensamma utmaningar och fördelning av risker längs hela värdekedjan.

År 2050 förväntas 70 procent av världens människor bo i storstadsregioner. Med växande behov av investeringar i infrastruktur och bostäder ökar betonganvändandet exponentiellt. Redan idag används mer än 30 miljarder ton betong/år. Cement står för cirka sju procent av världens CO2-utsläpp. Det krävs en effektiv industriell omställning med kraftiga utsläppsminskningar från cement- och
betongbranscherna för att producera klimatneutral betong.

Lösning

BETCRETE 2.0 möjliggör och accelererar implementeringen av färdplanernas ambitiösa mål för ett klimatneutralt byggande med betong. Projektet bidrar till att den klimatneutrala betongen ska finnas på marknaden 2030 och att den används i hela Sverige 2045. Utveckling av nya betongrecept, alternativa bindemedel samt cirkulärekonomi ska följas upp med hållbarhetsindikatorer.
Projektet kommer vidare att analysera och bearbeta det glapp som föreligger inom teknik- och materialutveckling samt regelverk, praxis, marknadsdrivna behov och processer, exempelvis inför tillståndsprövningar, innovationsupphandling och finansiella omställningslösningar. 

Effekt

Branschen stärker sitt partnerskap i syfte att bygga legitimitet, samsyn och stöd för industrins värdeskapande verksamhet samt för de tids- och kapitalkritiska investeringar som den hållbara omställningen kräver. De viktigaste aktörerna för omställning - som cement- och betongtillverkare, branschorganisationer, myndigheter, forskare och innovatörer, entreprenörer, beställare och
finansiärer ingår i projektets konsortium. 

Katarina Malaga

Kontaktperson

Katarina Malaga

Forskare

+46 10 516 68 62

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.