Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Prototyp Nyköpings resecentrum
Foto: Gustav Backhans

Integrerad visualisering med hjälp av GIS och BIM

Samverkansprojekt med Trafikverket i syfte att undersöka behovsbilden myndigheten har för ett visualiseringsverktyg som nyttjar möjligheterna med samla GIS och BIM-data. Verktyget ska presentera anläggningen i landskapet samt möjliggöra en större gemensam förståelse av Trafikverkets projekt - såväl internt som för medborgare och övriga intressenter

Det är idag vanligt att man i större infrastrukturprojekt utvecklar eller köper in egna visuella representationsmodeller (exempelvis 3D-renderade bilder och filmer) som ett sätt att kommunicera med medborgare och andra intressenter. Utveckling av dessa modeller är tidskrävande och kostsamma och de är ofta svåra att samordna, vidareutveckla eller återanvända. Vidare så är landskapet för att jobba med visualiseringar fragmenterat och det är svårt att på ett effektivt sätt samordna infrastrukturprojekt mellan olika intressenter då det oftast krävs flera olika visualiseringsverktyg med tids- och resurskrävande konverteringar beroende på vem som agerar mottagare. 

Samordning, samverkan och kommunikation

LAVIS 2.0 syftar till att möjliggöra samordning, samverkan och kommunikation mellan kommun, stat och medborgare genom att förenkla, effektivisera och delvis automatisera hanteringen, modifieringen och genereringen av olika sorters visualiseringar av infrastrukturprojekt för att visa anläggningen i landskapet. Med andra ord: från arbete med BIM och GIS-data (building information model respektive geographical information system), till visualiserade, upplevbara modeller i realtidsbaserad 3D-grafik i en och samma lösning, i stället för dagens fragmenterade lösningar som innebär komplicerade operationer för att röra sig mellan de olika delarna av processen. 

Projektet genomförs som en fortsättning på förstudien ”Förstudie – Där landskapet möter anläggningen - Integrerad visualisering med hjälp av GIS och BIM (LAVIS)” (TRV 2019/90 306) vilket genomfördes under 2020. Projektet, med grund i redan utförd förstudie, ämnar vidare utforska, detaljera och prioritera behoven som de identifierade användargrupperna har i relation till visualisering med avseende på användbarhet, lämpliga funktioner och användargränssnitt, utifrån ett perspektiv på hela visualiseringsprocessen. Behoven ska sedan beskrivas som krav på en heltäckande visualiseringslösning. I projektet kommer prototypimplementeringar och tester med användargrupper genomföras inom ramen för en existerande visualiseringslösning som i projektet agerar experimentplattform.  

Sammanfattning

Projektnamn

LAVIS 2.0

Status

Pågående

Region

Region Östergötland

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

25 månader

Total budget

5 400 000

Partner

Trafikverket, Vektor.io

Finansiärer

Trafikverkets forsknings- och innovationsportfölj Bygga

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Amanda Sundberg

Kontaktperson

Amanda Sundberg

Projektledare

Läs mer om Amanda

Kontakta Amanda
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.