Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Skärmbild från första visualisering

Där landskapet möter anläggningen

Förstudien där landskapet möter anläggningen. Integrerad visualisering med hjälp av GIS och BIM syftar till att skapa en kunskapsbas som utgångspunkt för en mer effektiv, flexibel, användarvänlig och skalbar plattform med tydlig integration av GIS/BIM, vilket möjliggör en sömlös övergång mellan landskap och anläggning.

Vi har i digitala miljöer som visualiserar anläggningar i landskapet stora möjligheter att kommunicera och analysera infrastrukturprojekt för medborgare, politiker och samhällsbyggare. Men, för att förverkliga skapandet av sådana miljöer återstår fortfarande omfattande kunskapsuppbyggnad. Syftet med denna förstudie är därför att kartlägga befintliga förutsättningar och identifiera möjligheter för en plattform som visualiserar infrastrukturprojekt. Projektet syftar vidare till att utforska möjligheterna för samverkan mellan stat och kommun när det gäller visualisering i infrastrukturprojekt.

Målsättningen för förstudien är att via kunskapsinhämtande ta fram en rapport som innehåller:

  1. En översyn av befintlig kunskap om och användning av visualisering i infrastrukturprojekt där landskapet möter anläggning.
  2. Ökad kunskap om relevanta användargruppers behov samt deras tekniska och organisatoriska förutsättningar i relation till visualisering i infrastrukturprojekt.
  3. Kartläggning av de tekniska möjligheterna för en plattform gällande visualisering i infrastrukturprojekt.
  4. Sammanställning av tekniska, organisatoriska, legala och användarrelaterade förutsättningar och möjligheter för en plattform för visualisering i infrastrukturprojekt.

Projektet genomförs av RISE Interactive, Norrköpings kommuns Samhällsbyggnadskontor och Trafikverket och ämnar nyttja förutsättningarna som finns i konsortiets närhet till bland annat Ostlänken och de nya stambanornas projektering och byggande. Den här förstudien med sin lägesbeskrivning och kunskapssammanställning utgör en förutsättning för en kommande och uppföljande projektansökan som avser att ta förstudiens arbete vidare mot en faktisk realisation av visualiseringsplattformen och dess organisering.


Sammanfattning

Projektnamn

LAVIS

Status

Pågående

Region

Region Östergötland

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

6 månader

Partner

Trafikverket, Norrköpings kommuns Samhällsbyggnadskontor

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Amanda Sundberg

Kontaktperson

Amanda Sundberg

Biträdande Studio Director

amanda.sundberg@ri.se

Läs mer om Amanda