Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
RFID_webb

Informationssystem för framtidens textilier (RFID)

Användning av digitala informationsbärare (RFID-taggar) integrerade i plagg har potential att kraftigt öka framtida spårbarhet i hela försörjningskedjan, samt underlätta efterföljande sorteringsprocesser inför återvinning. Huvudmålet för projektet är att bygga grunden till ett digitalt system baserat på RFID för att nå cirkulära textilvärdekedjor.

Detaljhandeln för kläder och hemtextil omfattar komplexa textilmaterial som består av många fibertyper med olika färgsystem och ytbehandlingar. För att få spårbarhet och säkerställa en effektiv sorteringsprocess, som kan ta hänsyn till fiberkomposition och kemiskt innehåll i använda textilier, behövs nya adaptiva metoder för identifiering av textilprodukter.

RISE och partners har under flera år tittat på möjligheterna att integrera digitala informationsbärare, som exempelvis RFID, i textila produkter. Digitala informationsbärare som är integrerade i plagg har potential att öka transparens och spårbarhet i hela värdekedjan, från produktion till end-of-life. Implementering av denna typ av teknologi skulle radikalt ändra förutsättningarna för framtidens textilhanteringssystem.

Vårt arbete har verifierat potentialen i tekniken och identifierat ett antal områden där arbetet behöver intensifieras för att möjliggöra ett framtida digitalt system för hantering av textilier, byggt kring informationsbärare som följer ett plagg. Framtidsvisionen är ett system baserat på flerfunktionell RFID, som svarar mot olika aktörers behov i värdekedjan för textil. I projektet Tex.IT, fortsätter RISE och partners detta arbete och det specifika målet med projektet är att bygga kunskap och kompetens avseende:

  • Modell för informationssystem
  • System för datainsamling
  • Översikt av befintliga standarder och kartläggning av standardiseringsbehov
  • Kostnadsberäkning och utvärdering av avkastning (Return on Investment)
  • Inverkan av integrering av digitala informationsbärare i textilprodukter

Det föreslagna systemet har bäring på flera av Agenda 2030-målen.

RFID-tekniken har utvecklats snabbt de senaste åren och är en mycket attraktiv potentiell lösning för textilmaterial. En RFID-tagg kan bära en stor mängd data och läses när den befinner sig inom en läsares räckvidd. Vid läsning kan etiketten placeras mitt i plagget och täckas med tyg (integrerad) utan att påverka läsningens kvalitet. Detta underlättar avsevärt hantering jämfört med exempelvis streckkod / QR-system, som varken kan läsas från avstånd eller bära samma mängder data. Dessutom måste streckkodsmärkning plockas ur plagget och visas för läsaren, vilket inte är fallet för RFID.

Ett RFID-system kan användas adaptivt och tillåta sortering av textilier baserat på angivna parametrar. Systemet skulle till exempel sortera ut textilier som innehåller en viss oönskad kemikalie, som reglerats sedan plagget producerades. Alternativt skulle det vara möjligt att sortera på "enkla" parametrar såsom färger och storlekar (för återanvändning) eller på processparametrar, såsom det använda färgningssystemet (t. ex. användbart för kemisk återvinning genom depolymerisering). Tekniken skulle snabbt och effektivt sortera ut textilier i ett brett spektrum av fraktioner enligt de valda parametrarna, vilket ger tillgång till textilvolymer lämpliga för olika typer av återvinningstekniker på ett mycket effektivt, snabbt, korrekt och säkert sätt med mycket liten felmarginal.

En etablerad teknik av detta slag påverkar direkt möjligheten till materialhantering av textilmaterial, återföring till materialcykeln som en resurs och förhindrande av avfall. Förutom att lägga grunden till helt nya förutsättningar för sortering och återvinning av textilier, kan märkning och spårning med hjälp av RFID-teknik också ge bättre information för tillverkare, grossister och återförsäljare samt slutanvändare och konsumenter. Förbättrad lagerhantering, automatiserade lager, minskade förluster och färre stölder är några av de snabba och synliga effekterna.

Tekniken får betydande effekter på arbetsmiljön i både sorteringsanläggningar och butiker eftersom flera monotona och tidskrävande arbetsmoment kan automatiseras samtidigt som kemisk exponering undviks. Det ger bättre effektivitet i hela försörjningskedjan genom lägre kostnader och effektivare rutiner. Det ger också säkrare kvalitetsspårning med spårbarhet i hela leverantörskedjan, vilket resulterar i lägre kostnader på grund av förenklad returhantering på alla nivåer och minimerad risk för förfalskning. För att ett sådant system ska kunna fungera måste det tilltala alla aktörer i textilvärdekedjan, något som inte bara hjälper till vid genomförandet utan också för att bära kostnaden för tekniken.

Konsortiet Tex.IT har blivit upprättat för att inkludera hela värdekedjan. Genomförande av resultat ska vara i fokus under hela projektet. Delaktiga partners är aktivt involverade i alla delar av processen för att säkerställa att systemet motsvarar användarnas behov. Systemet kräver en bred konsensus över branschen, sektorsövergripande samarbete och ömsesidig förståelse av möjligheter och begränsningar.

Sammanfattning

Projektnamn

Tex.IT

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator och Projektledare

Projektstart

Varaktighet

Slutdatum: 2021-06-30

Total budget

7 509 000 SEK

Partner

AB Ludvig Svensson, Björkåfrihet, Boer Group, Boxon AB, FIDRA UK, Fristads Kansas AB, Gina Tricot AB, GS1 Sweden , Wargön Innovation AB, Peak Performance Production AB, RISE Acreo, RISE SICS, Rudholm & Haak, SIS - Swedish Standards Institute, Stadium Aktiebolag, TEKO - Sveriges Textil och Modeföretag Service AB, The European Outdoor Group, TPC Textile AB, TST Sweden AB, circular.fashion

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap
Lisa Schwarz Bour

Kontaktperson

Lisa Schwarz Bour

Enhetschef

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.