Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Musslor
Foto: Pixabay

Handeln som säljkanal för svenska blåmusslor på livsmedels­marknaden

Projektet syftar till att öka konsumtionen av svenska blåmusslor i Sverige och musslans andel av livsmedelsinköp på den svenska marknaden. En konsumentförpackning anpassad för svenska dagligvaruhandel tas fram och vi undersöker vad som krävs för att svenska blåmusslor ska vara tillgängliga året om.

I Sverige konsumerar vi jämförelsevis lite musslor i jämförelse med andra europeiska länder. 

Intresset för blåmusslor har ökat de senaste åren men tyvärr har detta inte påverkat mängden musslor som konsumeras i Sverige i någon större skala. För att öka den svenska konsumtionen av musslor behövs insatser göras för att lyfta musslans positiva egenskaper som livsmedel samt göra dem tillgängliga för konsumenten på ett annat sätt än vad som görs idag.

En stor skillnad mellan Sverige och resten av Europa är var musslorna säljs samt hur de är förpackade. En mycket stor andel av musslorna i Europa säljs via dagligvaruhandeln i konsumentanpassade förpackningar och finns således tillgänglig för konsumenten i en mycket större utsträckning jämfört med Sverige. I Sverige säljs musslor främst via fiskbilar och i speciella fiskaffärer.

Sammanfattning

Projektnamn

Nya svenska musselprodukter i Sverige

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

Bohus Havsbruk

Finansiärer

Europeiska fonden för landsbygdsutveckling

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

+46 10 516 67 30

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.