Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Musslor
Foto: Pixabay

Handeln som säljkanal för svenska blåmusslor på livsmedels­marknaden

Projektet syftar till att öka konsumtionen av svenska blåmusslor i Sverige och musslans andel av livsmedelsinköp på den svenska marknaden. En konsumentförpackning anpassad för svenska dagligvaruhandel tas fram och vi undersöker vad som krävs för att svenska blåmusslor ska vara tillgängliga året om.

I Sverige konsumerar vi jämförelsevis lite musslor i jämförelse med andra europeiska länder. 

Intresset för blåmusslor har ökat de senaste åren men tyvärr har detta inte påverkat mängden musslor som konsumeras i Sverige i någon större skala. För att öka den svenska konsumtionen av musslor behövs insatser göras för att lyfta musslans positiva egenskaper som livsmedel samt göra dem tillgängliga för konsumenten på ett annat sätt än vad som görs idag.

En stor skillnad mellan Sverige och resten av Europa är var musslorna säljs samt hur de är förpackade. En mycket stor andel av musslorna i Europa säljs via dagligvaruhandeln i konsumentanpassade förpackningar och finns således tillgänglig för konsumenten i en mycket större utsträckning jämfört med Sverige. I Sverige säljs musslor främst via fiskbilar och i speciella fiskaffärer.

Sammanfattning

Projektnamn

Nya svenska musselprodukter i Sverige

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

Bohus Havsbruk

Finansiärer

Europeiska fonden för landsbygdsutveckling

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Senior forskare

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Sjömat

Intresset för sjömat – eller blå mat – som fisk, skaldjur och alger ökar. RISE stödjer konsumenter och producenter inom sjömat, alltid med hela värdekedjan i åtanke. Hos oss finns tvärvetenskaplig expertis inom sjömat vad gäller a…
Område

Livsmedel

De flesta tycker nog att det viktigaste är att mat smakar gott. Men för klimatets skull behöver vi också nyttja råvaror och restprodukter bättre, öka konsumtion av klimatsmarta vegetabiliska proteiner som alternativ till kött, och…
Pressmeddelande

Mat och klimat – nya proteinkällor på väg

Av klimat- och hälsoskäl behöver vi äta mer proteiner från växtkällor och mer hållbara animaliska källor. Ett proteinskifte, där nya produkter från hållbara proteinkällor utvecklas, behöver ske. RISE driver flera forsknings- och i…
Pressmeddelande

Livsmedel från alternativa proteiner

Berättelse

Nya proteiner ska stå på egna ben

Av både klimat- och hälsoskäl måste vi öka vårt intag av proteiner från växtkällor och mer hållbara animaliska källor. I praktiken handlar det om ett proteinskifte där nya produkter från hållbara proteinkällor ska utvecklas. Lina …
Berättelse

Sjömat – för en mer hållbar matförsörjning

Hur världens växande befolkning skall förses med mat på ett hållbart sätt är en global utmaning. Mat från sjö och hav, sjömat eller marina livsmedel, är i jämförelse med andra animaliska livsmedel ofta mer hållbara. Kristineberg M…
Expertis

Mikrobiologiskt säker och hållbar mat

Livsmedel måste vara säkra och förväntas dessutom vara hållbara! RISE erbjuder ett antal tjänster och verktyg för att designa för en mikrobiologiskt säker och hållbar produkt.
Område

Förpackning

Varför använder vi förpackningar? Förutom att vara snygga på hyllan och attrahera köpare ska de också skydda både innehåll och omgivning. En förpackning ska klara distribution, lagring och försäljning utan att gå sönder eller bli …