Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framtidens mobilitetsstationer

Hur kan framtidens mobilitetsstationer se ut? hur integrerar de olika transportslag så att de faktiskt underlättar för kombinerad, multimodal mobilitet? Gemensamt med Nacka och Linköping kommun, OKQ8 och arkitekturbyrå Arup utvecklade vi modulära koncepter för urbana mobilitetsstationer samt tillhöriga affärs- och organisationsmodeller.

För att hantera framtida mobilitetskrav kommer det att bli avgörande att möjliggöra sömlösa övergångar från ett transportmedel till ett annat, vilket kräver en digital,organisatorisk samt fysisk integration. Medan de båda första behandlas av lösningar som Mobility-as-a-Service (MaaS), representeras den fysiska integrationen av mobilitetsstationer (mobility hubs). Nuvarande mobilitetsstationer är dock ofta inte tillräckliga för sömlösa resor eftersom de inte är tillräckligt integrerade med transportsätt och tjänster och därmed saknar attraktivitet för användarna. Dessutom måste de anpassas till framtidens mobilitetslösningar: elektriska fordon, autonoma fordon, mobilitetstjänster eller en kombination av dessa.

Mot bakgrund av detta undersökte projektet hur en ny generation mobilitetsstationer i Sverige kan utvecklas. I samarbete med OKQ8, Linköpings kommun och Nacka kommun samt arkitektbyrån Arup utvecklade RISE tre lokala koncept för olika typer av mobilitet samt förberedas för senare demonstration eller pilotprojekt. En litteraturstudie och mobilitetsstations-typologi fungerade som en teoretisk bas för de faktiska planerna. Koncepten utformades så att de:

  • bidrar till en effektivare användning av transportinfrastrukturen och offentligt utrymme
  • förbättrar användarattraktiviteten såväl för transportmedelbyte som för längre stopp
  • möjliggör anpassning till framtida behov och teknologi
  • resulterar i en hållbar konstruktion och uppbyggnad med hög energi- och resurseffektivitet.

Detta stöddes genom att utveckla effektiva organisationsmodeller och konkurrenskraftiga affärsmodeller.

Slutkonferens dokument

Sammanfattning

Projektnamn

Mobility Hub

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledning

Projektstart

Varaktighet

14 månader

Partner

Linköping kommun, Nacka kommun, OKQ8 Sverige, Arup

Finansiärer

SIP InfraSweden2030

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Maria Schnurr

Kontaktperson

Maria Schnurr

Senior Researcher

Läs mer om Maria

Kontakta Maria

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.