Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Träbyggand återbruk

Framtidens design - Återanvändning av träbyggnader i en cirkulär ekonomi

Projektidén är att utifrån konceptstudier utveckla och visa upp demonstratorer av demonterbara och återanvändbara träkonstruktioner som utgår från miljönytta och samverkan i den cirkulära värdekedjan. Syftet är att bidra med lösningar och förutsättningar för att politiska strategier för cirkulära ekonomi och en hållbar utveckling kan uppnås.

Träbyggnader ska utvecklas till att möjliggöra ökad cirkularitet genom att:

- de designas så att de blir enkla att ta is är, flexibla vid ändring och innovativa.
- sammansatta återbrukade träprodukter har definierade funktioner som visa r hur exempelvis hållfasthet och beständighet bibehålls över tid och därmed är de möjliga att använda i nya tillämpningar och får ett andrahandsvärde    och byggavfallet minskar eller upphör.
- digitala produkt- och miljödata tillgängliggörs i hela byggvärdekedjan, från projektering till demontering för att underlätta framtida återanvändning.

Hypotesen som verifieras i projektet är att det är klimatsmart och ekonomiskt lönsamt att öka cirkularitet för träkonstruktioner.

Aktivitet i projektet baseras på verifiering och utvärdering av konceptet ”Framtidens design”, utveckling av konceptet till produkter på marknaden samt nya affärsmodeller för samarbetspartners med utgångspunkt från byggnadens cirkulära flöde.

 

Förväntade resultat:

- Demonstrationsobjekt som inspirerar och sprider kunskap för allmänheten, intressenter, och forskare nationellt och internationellt 

- Gemensam strukturerad process och plan att demontera och om-montera konstruktioner.

- Kunskap om användning av LCA beräkningar och bedömning av cirkularitet kopplat till BIM. 

- Inspel till Europeisk standardisering samt till Boverket både inom funktionskrav, sortering och bedömnings av kvalitet av returträ och beräkning av miljönytta. 

- Metod till beräkning av miljöprestandan för återanvända träkonstruktioner framtagna som demonstratorer 

Sammanfattning

Projektnamn

Framtidens Design Återanvändning Trä

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

11050000 SEK

Partner

Derome Hus, ETTELVA Arkitekter, Folkhem, IsoTimber, IVL Svenska Miljöinstitutet, Kiruna Bostäder, Kuusakoski Recycling , Lindbäcks Bygg, Masonite Beams, Myresjöhus, Ragn Sells Recycling, Skellefteå Kommun, Sortera Recycling, Södra Småland Avfall och Miljö, Veidekke, TMF Trä- och möbelföretagen, Svenskt Trä

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Karin Sandberg

Kontaktperson

Karin Sandberg

Senior Forskare

+46 10 516 62 41

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.