Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Forsknings- och innovations­plattform för elvägar

Elvägsteknik demonstreras på allmän väg i Sverige. Men hur tas steget till storskalig drift? Hur ser affärsekosystemet ut och hur kan gränssnitten standardiseras? Vilka är fördelarna för samhället? Dessa och ytterligare frågor undersöks inom projektet "Forsknings- och innovationsplattform för elvägar".

Syfte

För att introduktionen av elvägar ska bli lyckosam behöver innovationssystemet kring elvägar förstärkas. Syftet med projektet är att stärka svensk och nordisk forsknings- och innovationskraft inom området elvägar genom att bygga gemensam kunskap i samarbete mellan institut, universitet, myndigheter, företag och demonstrationsarenor.

Resultat

Projektet har undersökt och beskrivit elvägars förutsättningar från olika aktörers perspektiv, implementeringsstrategier, drift- och underhållsstandarder, föreslagna regleringssystem och faktorer som leder till acceptans och utveckling av internationella samarbetsaktiviteter.

Resultaten finns att hämta från projektwebbplatsen electricroads.org:

  • Research & Innovation Platform for Electric Roads (forskningsrapport) 
  • Standards compilation (sammanställning av standarder) 
  • Electric Road Systems Architecture (arkitekturmodell för elvägar) 

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektets resultat

Sammanfattning

Projektnamn

FoI-plattform för elvägar

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

5 år

Total budget

27 MSEK

Partner

Airport City Stockholm, Chalmers tekniska högskola, Fortum, KTH, Lunds universitet, Profu, Region Gävleborg, Region Kalmar, Scania, Swedish Electromobility Centre, Trafikverket, Transportøkonomisk institutt (TØI), Vattenfall, VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut, Volvokoncernen

Finansiärer

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI), Trafikverket

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Martin G. H. Gustavsson

Kontaktperson

Martin G. H. Gustavsson

Senior Researcher

Läs mer om Martin

Kontakta Martin

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.