Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Forsknings- och innovations­plattform för elvägar

Elvägsteknik demonstreras på allmän väg i Sverige. Men hur tas steget till storskalig drift? Hur ser affärsekosystemet ut och hur kan gränssnitten standardiseras? Vilka är fördelarna för samhället? Dessa och ytterligare frågor har undersökts inom projektet "Forsknings- och innovationsplattform för elvägar".

Syfte

För att introduktionen av elvägar ska bli lyckosam behöver innovationssystemet kring elvägar förstärkas. Syftet med projektet var att stärka svensk och nordisk forsknings- och innovationskraft inom området elvägar genom att bygga gemensam kunskap i samarbete mellan institut, universitet, myndigheter, företag och demonstrationsarenor.

Resultat

Projektet har undersökt och beskrivit elvägars förutsättningar från olika aktörers perspektiv, implementeringsstrategier, drift- och underhållsstandarder, föreslagna regleringssystem och faktorer som leder till acceptans och utveckling av internationella samarbetsaktiviteter.

Resultaten finns att hämta från projektwebbplatsen electricroads.org:

  • Research & Innovation Platform for Electric Roads (forskningsrapport) 
  • Standards compilation (sammanställning av standarder) 
  • Electric Road Systems Architecture (arkitekturmodell för elvägar) 

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektets resultat

Sammanfattning

Projektnamn

FoI-plattform för elvägar

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

5 år

Total budget

27 MSEK

Partner

Airport City Stockholm, Chalmers tekniska högskola, Fortum, KTH, Lunds universitet, Profu, Region Gävleborg, Region Kalmar, Scania, Swedish Electromobility Centre, Trafikverket, Transportøkonomisk institutt (TØI), Vattenfall, VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut, Volvokoncernen

Finansiärer

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI), Trafikverket

Projektets webbplats

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Martin G. H. Gustavsson

Kontaktperson

Martin G. H. Gustavsson

Forskningschef SEEL

Läs mer om Martin

Kontakta Martin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.