Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Förnyelse med platshärdade flexibla foder - erfarenheter & framtida utveckling

Det övergripande syftet med projektet är att underlätta renovering och bedömningen av det svenska vatten- och avloppsnätet för ledningsägarna.

Genom att ta fram underlag för kravställning vid upphandling av flexibla foder främjas val av material och processer som är affärsmässiga och samhällsekonomiskt mest effektiva. Med en metod för kvalitetssäkring av nyinstallationer, tillsammans med studien av äldre installerade flexibla foder, kan förbättrade bedömningar av drifttillståndet hos VA-nätet göras. Ny data kommer även ge möjligheten till nya beräkningsmodeller för tillståndsbedömning. Det kan förväntas ge:

  • ökad kostnadseffektivitet
  • lägre totalkostnad i transportinfrastrukturinvesteringar.

Projektets mål är att sammanställa en mall för kravställning vid upphandling av flexibelt foder. Vi ska undersöka möjligheter för att ta fram en metod för kvalitetssäkring av nyinstallationer. Tidigare installerade flexibla foder ska analyseras för att uppskatta kvarvarande livslängd. Vi ska även undersöka möjligheterna för en nationell tredjepartscertifiering.

Projektet kommer genomföras i samarbete med både ledningsägare och företag vilket kommer ge ett helhetsperspektiv på problematiken. Därutöver kommer provföremål från äldre driftsatta flexibla foder att studeras med syfte att bedöma åldringsprocessen. Det är uppdelat i 6 arbetspaket:

  1. Litteraturstudie, projektledning, kommunikation och dokumentation
  2. Genomgång av befintliga testresultat
  3. Test av ledningsnätsägares driftsatta rör
  4. Riktlinjer för kravställning
  5. Metod för kvalitetssäkring av nyinstallationer
  6. Kemiska risker och miljöstörande ämnen.

Sammanfattning

Projektnamn

Platshärdade flexibla foder

Status

Pågående

Område

Infrastruktur, Materialomställning, Samhällsbyggnad, Vatten

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

32 månader

Total budget

4 350 000 SEK

Partner

4S Ledningsnät, Inpipe Sweden, Renovera VA i Väst

Finansiärer

Vinnova, Infrasweden2030

Love Pallon

Kontaktperson

Love Pallon

Forskare

+46 10 228 48 82
love.pallon@ri.se

Läs mer om Love